תרבות קיבוצית

אמנות, תרבות והגות בקיבוץ

חקר, תיעוד ושימור התרבות והאמנות בקיבוץ הנו אחד מיעדי הפעילות העיקריים בהם בחרנו לעסוק בשנים הקרובות. 
במאמץ לקדם את העשייה המשותפת הוקם צוות חשיבה בו נוטלים חלק חברים מרכזיים העסקים בתחום הרוח והאמנות בתנועה הקיבוצית.
מיזם זה הנו בראשיתו ובתהליך הבנייה.

מחקרים בנושא התרבות בקיבוץ:

קשת, שולה, נקודת הבראשית – גלגולו של מיתוס ביתניה בספרות העברית, יד טבנקין והוצאת הקיבוץ המאוחד 2009.
קנטור, אפרת, 'בעצמם הם כותבים להם שיר' – עיצובו של הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד 1948 – 1978 , יד טבנקין ומכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, 2008.
צור, מוקי, כרעה ברוח – עיונים בתרבות הקיבוץ והתרבות הישראלית, יד טבנקין 2008.
כוכבי-נהב, רוני, אתרים במחוזות הזיכרון – ספרי יובל של קיבוצים , יד טבנקין, יד יערי 2006.
צור , מוקי, דניאלי, יובל (עורכים), יוצאים בחודש האביב – פסח ארץ-ישראלי בהגדות מן הקיבוץ יד טבנקין, יד יערי, יד בן צבי, 2004.
צור מוקי, דניאלי יובל,בשנה הבאה: 'שנות טובות' מן הקיבוץ, יד יערי, והמכון לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר, המרכז למורשת בן גוריון), יד טבנקין 2001.
אברהמי, אלי, לקסיקון הקיבוץ , יד טבנקים 1998.

 

לרשימת המחקרים

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp