הקיבוץ – מחקר היסטורי וחברתי

הקיבוץ וההתיישבות השיתופית בישראל

חקר הקיבוץ מקיף תחומי מחקר רבים ושיטות מחקר מגוונות. במהלך השנים התמקד המחקר ב'יד טבנקין' במספר נושאים להם הוקדש מאמץ מחקרי ייחודי: מקומו של הקיבוץ במדינה, התנועות הקיבוציות, חינוך וחברה בקיבוץ, מגדר וקיבוץ, קיבוץ ובטחון, תרבות ואמנות, יהדות וקיבוץ.
ברשימה זו יוצגו מחקרים העוסקים בקיבוץ מן ההיבט ההיסטורי: ההתיישבות הקיבוצית והמושבית, התנועות הקיבוציות וגיבוש הזהות הקיבוצית.

סדרת 'הקיבוץ במדינה':

פרוייקט מחקרי זה, הבוחן את מקומו של הקיבוץ במדינת ישראל, הנו פרי יוזמה משותפת של פרופ' יוסף גורני, מאונ' תל-אביב ושל מוסדות המחקר הקיבוציים 'יד טבנקין ו'יד יערי'.  בפרוייק השתתפו גם הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה, באונ' בר אילן והוצאת הספרים של מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, באוניברסיטת באר שבע.

 

 

בורד, עופר, כסף השוד מידי ההורג, השילומים והפיצויים האישיים מגרמניה והתנועה הקיבוצית, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה , יד טבנקין, ,יד יערי , 2015. .
עזתי, רוני, לפקודה תמיד אנחנו? , מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה , יד טבנקין, ויד יערי, 2015.
ניר, הנרי, תנועה במילכוד – איחוד הקבוצות והקיבוצים בפוליטיקה, העשור הראשון, יד טבנקין, הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה ויד יערי 2013.
שמיר, יעקב, ביחד וביריבות – הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל 1948 – 1955 , בין "ריאליזם אוטופי" ל"ריאליזם ממלכתי", בהוצאת יד טבנקין, הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה ויד יערי 2013.

 

 

מחקרים שהתפרסמו בשנים האחרונות:
פז ישעיהו, אביגיל, תנאים של שותפות : קבוצה, קומונה ארצית וקיבוץ, 1926-1910, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויד טבנקין 2012
כהן פרידהיים,רחל, החלוצים שנותרו מאחור – קליטת עלייה בקיבוצים 1948 – 1954, יד טבנקין 2012.
קמון, עזריאל, חבלי בראשית – ההתיישבות המושבית של יוצאי ארצות האסלאם בשנות החמישים, יד טבנקין 2011.
חלמיש אביבה וצמרת צבי (עורכים) הקיבוץ מאה השנים הראשונות , יד יצחק בן צבי, יד יערי ויד טבנקין , 2010.
כנרי, ברוך, לבטי הגשמה – דיון בעשייה הציונית-סוציאליסטית בשנות העשרים של המאה העשרים , יד טבנקין 2007.
גורני יוסף, פז ישעיהו אביגיל (עורכים) , הישג היסטורי בתמורותיו: ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת תל-אביב, יד טבנקין ויד יערי 2006.
אהרונסון אבי, הקמת התק"ם: מאיחוד קיבוצי להחמצה פוליטית, יד טבנקין, 2002.
לנדסהוט, זיגפריד, הקבוצה (מבוא והערות – גדעון מ' קרסל) הוצאה מחודשת, יד טבנקין 2000.

 

 

זק, יעקב, רעיון וכסף, רוח וחומר – הסיפור של קרן הקיבוץ המאוחד, יד טבנקין 1999. שמעוני, עוזי, התעשייה הקיבוצית – מוטיבציה ודגמי ניהול, יד טבנקין 1994. כנרי, ברוך, לשאת את עמם: ההגשמה, השליחות והדימוי העצמי של הקיבוץ המאוחד, יד טבנקין 1989. הדרי, חיים, הפילוג בקיבוץ המאוחד – סיפור ותעודה בצידו , יד טבנקין 1988. ברום, אברהם, תמיד שנוי במחלוקת – ההתפתחות הכלכלית והחברתית של התנועה מאז קום המדינה , יד טבנקין 1986. מרון, סטנלי, הקיבוץ בחברת השוק, יד טבנקין 1997. לניר, יוסף, הקיבוץ כמערכת מדינית: שימור מודיפיקציות שינוי, יד טבנקין 1990

 

 

קבצי תיעוד:

 

 

כנרי, ברוך, סנוורים – פרוטוקול הסמינריון על פילוג הקיבוץ המאוחד, סמינר אפעל 1986, יד טבנקין 2011. גולן, חיים, ועידת הקבוצות והקיבוצים – בית אלפא, נובמבר 1925, יד טבנקין 2002. צור, זאב, הקיבוץ המאוחד ביישובה של הארץ , יד טבנקין , הקיבוץ המאוחד (4 כרכים), תשל"ט-תשמ"ז. הדרי, חיים, הקיבוץ המאוחד – החלטות ותעודות, יד טבנקין 1988. צור, זאב (עורך) מגנזי הארכיון, תשל"ט-תשנ"א , יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד (חוב' א-ח) 1979- 1991.

לרשימת הספרים והמחקרים המלאה

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp