הקיבוץ בעידן של תמורות

תהליכי שינוי בקיבוץ בעשורים האחרונים

מאמץ מחקרי רב הושקע ב'יד טבנקין' במטרה לבחון את תהליך השינוי וההגדרה המחודשת של הקיבוץ לאורך כל שנות קיומו ובייחוד בעשורים האחרונים.
במהלך שנת 2017 התנהל ב'יד טבנקין' מיזם מחקרי חדש ביזמתו של  פרופ' אליעזר בן רפאל ובסיועה של ד"ר ארנה שמר.מחקר סוציולוגי זה נערך בשותפות עם מכוני מחקר נוספים ומצוי בשלבי כתיבה. מטרת המחקר היא לבחון מחדש את השינויים בקיבוץ בהשוואה לממצאי מחקרו הקודם של פרופ' אליעזר בן-רפאל, 'הקיבוץ במפנה המאה', שנערך בראשית שנות ה-90 של המאה שעברה ב'יד טבנקין'. במסגרת מחקר 'הקיבוץ במפנה המאה' פורסמו 15 דוחות מחקר זה.

 •  השתקפות המשבר בעיתונות הקיבוצית (אברהם פווין).
 • הקיבוץ במערכת הפוליטית (אלי אברהמי).
 • האם עובר הקיבוץ שינוי ערכי? (שלומי רביד).
 • אליטות שסועות, קונפליקטים וכשל בהתחדשות קיבוץ (ראובן שפירא).
 • פונקציית הצריכה ומדדי שוויון בתנועה הקיבוצית (עמוס נצר).
 • תת תרבות גלי צה"ל – תרבות בני הנוער בקיבוץ בראי שפתם (עוז אלמוג).
 • תגובה חברתית להתנהגות פלילית בקיבוץ בעתות משבר (אפרת שהם).
 • תפיסות של שינוי בקיבוץ (אליעזר בן רפאל ועידית גייסט).
 • השינויים בקיבוץ וחקר הקיבוץ – היבט תיאורטי (דני רוזוליו).
 • תפקוד התק"ם – דילמות וכיווני שינוי (אלי אברהמי).
 • הייעוץ הארגוני בקיבוץ – שינוי מתוכנן (אברהם פווין)
 • בית הספר הקיבוצי במתח השינוי (ארזה אברהמי, שלמה גץ)
 • הקיבוץ במרחב האזורי (סילביה פוגל-ביזאוי)
 • כוחות פנימיים להיחלצות (אברהם פווין)
 • מגמות בתהליך השינוי בקיבוץ (מנחם טופל)

 

מחקרים בנושא השינוי בקיבוץ:  

בן רפאל אליעזר , הקיבוץ – סיכון ההישרדות , יד טבנקין והוצאת מאגנס, המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי –אונ' חיפה ואורנים, המכללה לחינוך, 2012.  [ספר מכוון – 'כותר']

בן רפאל אליעזר וטופל מנחם , הקיבוץ על דרכים מתפצלות , יד טבנקין ומוסד ביאליק, 2009.

פווין, אברהם: חוסן הקהילה – הון חברתי בקיבוץ, יד טבנקין 2007

טופל, מנחם: המנהלים החדשים – הקיבוץ על דרך אחרת, יד טבנקין ומוסד ביאליק, 2005

לניר, יוסף, הקיבוץ בחברה הישראלית – פתולוגיה של משבר: ארבע מסות, יד טבנקין 2004.

אברהמי, אלי: חסר לי צחוקם של ילדים, קיבוץ 2000 בעיני חבריו, יד טבנקין 2002

לפידות,אבי; אפלבום,לביאה;  יהודאי,מירה, מפרח בר מוגן לצמח בר תחרות, יד טבנקין 2000.

שוורץ, משה , נאור ,ראובן, בלי לשבור את הכלים . סיפורו של שינוי מתוכנן בקיבוץ אחד, יד טבנקין 2000.

בן רפאל, אליעזר, מהפכה לא טוטלית, יד טבנקין 1996.

בן-רפאל, אליעזר ואברהמי, אלי,  חושבים קיבוץ – שיח אנשי אקדמיה וראשי התנועה, יד טבנקין 1994.

 

 

לרשימת המחקרים

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp