שברים בשמש – ההשמאלה בתנועה הקיבוצית – 1948 – 1956

מאת: דורון נדיב
בהוצאת: יד טבנקין בשיתוף יד יערי

75.00

Loading...
Loading...

תיאור

הספר "שברים בשמש" מתאר ומנתח את אופן התמודדותן של הנהגות הקיבוץ הארצי, הקיבוץ המאוחד והקיבוצים עם ההשמאלה בקיבוצים בשנים 1948–1956.

בינואר 1948 הקימו הקבה"מ והקבה"א את מפ"ם, והיא הלכה והזדהתה עם ברית המועצות עקב אי-שיתופה בממשלה הראשונה בראשות דוד בן-גוריון. הזדהות זו יצרה תסיסה פנימית במפ"ם, בתנועות ובקיבוצים, והיא שיצרה את הקונפליקט בין הנהגות הקבה"א, הקבה"מ ומפ"ם לבין הנהגת השמאל בראשותם של סנה וריפתין.

תופעת ההשמאלה בקבה"א ובקבה"מ הקצינה עוד יותר על רקע משפטי פראג (20.11.1952), ופרשת סנה הייתה שיאו של המאבק בה. הפרשה עמדה בצילו של הפילוג בקבה"מ. הנהגות התנועות חששו מעוד פילוג, הפעם מצידה השמאלי של המפה הפוליטית, שתוצאותיו  עשיות היו להיות הרסניות לשתי התנועות הקיבוציות.. זו הייתה הסיבה העיקרית לכך שמתחילת משפטי פראג פעלו התנועות הקיבוציות בכוחניות ובאובססיביות לסילוק תומכי סנה.

דבר ראשון סולקה חטיבת השמאל ממפ"ם (28.1.1953). לאחר מכן החל שלב הטיהורים הנרחבים בקיבוצים לאחר שהחליטה הנהגת השמאל בקבה"א שלא לפרוש מהתנועה ומהמפלגה. בשל כך בודדו אנשי השמאל בקיבוצים, שתמכו בחטיבתו של סנה, והדבר הקל על הנהגות התנועות והקיבוצים להוציאם מקיבוצם. בסיכומו של המהלך השיגו הנהגות הקבה"א והקבה"מ את מרבית מטרותיהן, הן ברמת התנועה הן ברמת הקיבוץ היחיד, והדבר ניכר בשמונה קיבוצים שנחקרו בספר זה.

ד"ר דורון נדיב, חבר קיבוץ משמר העמק, מחנך, חקלאי וחוקר במכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי באוניברסיטת חיפה. הוא חוקר את תופעת ההשמאלה בקיבוצים (1948–1956), את המהפך בזיקת התנועה הקיבוצית: מִחברת רווחה לחברת שוק 1985–2005 ואת הקיבוצים השיתופיים בעידן השינוי. ספרו הראשון "אתגר השיתופיות" נכתב עם ד"ר מנחם טופל  (הוצאת יד טבנקין, 2018).