סנוורים – פרוטוקול הסמינריון של פילוג הקיבוץ המאוחד

מאת: ברוך כנרי
בהוצאת: יד טבנקין

61.00

גם מעשים שבטעות יסודם, גם שגיאות, חותמות את חותמן בדברי ימינו וידיעת דברים שקרו לעומקם, גם אם לא תמנע שגיאות לעתיד, יכולה לתת פרספקטיבה מאוזנת יותר בענייני העבר.
מעט ספרים נכתבו על פילוג הקיבוץ המאוחד, ואלה שיצאו לאור נכתבו בעיקר על ידי אנשי הקיבוץ המאוחד שהיו מעורבים בדבר. פרוטוקול זה – פרי סמינר שנערך באפעל ב-1986 – מביא את דבריהם של אישים שחלקם "היו מעורבים עד צוואר" בטראומת הפילוג.
הסמינר שתוכנו מוגש בזה הוקדש כולו לפילוג והיה שונה בכך שהפגיש לראשונה לאחר כ-35 שנים, חברים משני עברי המתרס, להביע דעתם. הזיכרונות היו חיים וכואבים, הקורא יוכל להכיר את הדעות המנוגדות, יבין את מקצת המניעים ואולי אף ישפוט, אם ירצה בכך, גם אם אין ערך כל עכשווי לשיפוט זה.
רוב משתתפי הסמינר כבר אינם בין החיים. חלקם נפטר בשיבה טובה, חלקם מתו טרם זמנם.
יהיה ספר זה גם ספר זיכרון להם, זיכרון לאנשים רדופי פעילות שלא פסקה כל ימיהם.

Loading...