סדרת "הקיבוץ במפנה המאה" (16 חוברות)

מאת: מחברים שונים
בהוצאת: יד טבנקין

25.00

Loading...

סדרה של שישה-עשר מחקרים שראשיתם צוות חשיבה שהשתתפו בו אנשי אקדמיה בכירים, ראשי תק"ם וחוקרים של יד טבנקין בראשות פרופ' אליעזר בן רפאל . כל מחקר מתמקד בנושא אחד, ויחד מציגים המחקרים תמונה רחבה של החברה הקיבוצית לעת שינוי. נושאי הסדרה:

א. השתקפות המשבר בעיתונות הקיבוצית (אברהם פווין).
ב. הקיבוץ במערכת הפוליטית (אלי אברהמי).
ג. האם עובר הקיבוץ שינוי ערכי? (שלומי רביד).
ד. אליטות שסועות, קונפליקטים וכשל בהתחדשות קיבוץ (ראובן שפירא).
ה. פונקציית הצריכה ומדדי שוויון בתנועה הקיבוצית (עמוס נצר).
ו. תת תרבות גלי צה"ל – תרבות בני הנוער בקיבוץ בראי שפתם (עוז אלמוג).
ז. תגובה חברתית להתנהגות פלילית בקיבוץ בעתות משבר (אפרת שהם).
ח. תפיסות של שינוי בקיבוץ (אליעזר בן רפאל).
ט. השינויים בקיבוץ וחקר הקיבוץ – היבט תיאורטי (דני רוזוליו).
י. תפקוד התק"ם – דילמות וכיווני שינוי (אלי אברהמי).
יא. הייעוץ הארגוני בקיבוץ – שינוי מתוכנן (אברהם פווין)
יב. בית הספר הקיבוצי במתח השינוי (ארזה אברהמי, שלמה גץ)
יג. הקיבוץ במרחב האזורי (סילביה פוגל-ביזאוי)
יד. כוחות פנימיים להיחלצות (אברהם פווין)
טו. מגמות בתהליך השינוי בקיבוץ (מנחם טופל).

Loading...