מבעד לתקרת הזכוכית – נשים בתפקידי ניהול בכירים בקיבוץ

מאת: אביבה זמיר
בהוצאת: יד טבנקין

35.00

30 גזבריות, מרכזות משק, ומנהלות מפעלים בקיבוצים מספרות בפתיחות ובכנות על הישגיהן, אכזבותיהן והלחצים שעמהם הן מתמודדות בחייהן בקיבוץ.
הספר מאפיין את הנשים שהצליחו להגיע לצמרת הכלכלית בקיבוץ ובוחן מנקודת ראותן מדוע הן מיעוט כה זעום בקרב הנשים בקיבוץ

Loading...