התנועה הקיבוצית – מידע ומספרים – שנתון (1998 – 2004 , כל שנה)

מאת: אברהם פווין
בהוצאת: יד טבנקין

34.00

Loading...

סדרת שנתונים המביאה נתונים מעודכנים על התנועה הקיבוצית: אוכלוסייה, השכלה, תעסוקה, תעשייה וחקלאות וגם נתונים על פריסת השינויים בקיבוצים . השנתון הראשון יצא בשנת 1993

Loading...