בשנה הבאה – שנות טובות מן הקיבוץ

מאת: מוקי צור (עורך)
בהוצאת: יד יערי, מכון בן-גוריון, אונ' בן גוריון, יד טבנקין

100.00

Loading...

אלבום המביא אוסף של איגרות ברכה לראש השנה ('שנות טובות' – בלשון הדיבור) שהופצו מסוף המאה התשע-עשרה ובמשך המאה העשרים בין יהודים.

באלבום סקירה היסטורית על תולדותיו של המנהג והתפתחותו האמנותית בעולם היהודי ובארץ-ישראל מראשית ההתיישבות הקיבוצית ועד השנים האחרונות. האלבום גם סוקר את כל קיבוצי התנועה הקיבוצית ומביא לצד פרטים דמוגרפיים וגאוגרפיים של כל אחד מהם גם 'שנה טובה' מתוצרת הקיבוץ

Loading...