בין חזון לשלטון – מפלגת אחדות העבודה-פועלי ציון בתקופת היישוב והמדינה

מאת: אורי יזהר
בהוצאת: יד טבנקין

60.00

מחקר סוציולוגי-היסטורי על המפלגה שהתקיימה כגוף עצמאי בשנים 1944-1948 ו-1954-1968. מיקומה הפוליטי היה משמאל למפא"י והיא היוותה תופעה ייחודית בפוליטיקה הישראלית בהיותה חיבור בין אקטיביזם מדיני-ביטחוני לבין רדיקליזם מעמדי-סוציאליסטי.
אחדות העבודה קמה בתקופת היישוב, ובהנהגתה של מנהיגות כאריזמאטית עמדה בחוד החנית של העשייה ההתיישבותית והביטחונית. הספר רחב היריעה (790 עמ') מגולל את סיפורה של המפלגה עד התמזגותה עם מפלגת העבודה ב-1968

Loading...