הוצאת ספרים 

הרעיון להקמת יד להנצחת מורשתו של יצחק טבנקין ולחקר הקיבוץ וההתיישבות, כלל כבר מראשיתו את המדור להוצאה לאור, כחלק בלתי נפרד ממנו. לא כל מכון מחקר מתהדר באגף כזה, שמטרתו הדפסה עצמית של ספרים, חוברות וכתבי עת ברמה הגבוהה ביותר. מקימי יד טבנקין ראו זאת. הם ידעו שמדור הוצאה לאור חיוני ביותר לשמירת עצמאותו של המכון, לביסוס מחקר הקיבוץ ולהפצתו לא רק בקרב הקהילייה הקיבוצית, אלא גם בקרב כלל תושבי ישראל.
לפעילות עצמאית זו גויסו במשך השנים מיטב בעלי המקצוע, עורכים, מתרגמים ומוציאים לאור מקרב חברי הקיבוצים והוקצו להם כל האמצעים הדרושים למילוי שליחותם. ההקפדה על רמת המחקר הגבוהה חייבה פרסומים ברמה גבוהה, ואלה אכן זוכים לאזכורים אין-ספור במחקרים של חוקרים חיצוניים בארץ ובעולם.
למדור מגיעים כתבי-היד שאושרו בוועדת המחקר של המרכז ועברו קריאה ואישור של קוראים (לקטורים) – כולם מומחים בתחומי המחקר.
לאחר מכן עוברים כתבי היד עריכה קפדנית ואת כל שלבי ההפקה עד היצירה המוגמרת – ספר חדש. יד טבנקין מפרסם את פירות המחקר של חוקריו וכן ספרים של חוקרים חיצוניים בנושאים הרלוונטיים לסדר יומו.

סדרות מחקר של יד טבנקין שיצאו בשיתוף חוקרים
ממוסדות אקדמיים שונים:

• דפי רקע ובירור – סדרה לעבודות עיון קצרות ולדוחות ביניים של מחקרים. סך-הכול יצאו לאור בסדרה זו כ – 50 חוברות.
• הקיבוץ במפנה המאה – בראשותו של פרופ' אליעזר בן רפאל, סדרת מחקר (16 חוברות) על השינויים ותהליכי השינוי בקיבוץ מזוויות שונות.
• שיח תנועות הנוער – סדרת חוברות בעקבות מפגשי שיח על תולדות תנועות הנוער החלוציות.
• עין בוחנת – סדרה בת 8 חוברות על מחקר עכשווי של הקיבוץ.
• זרמים במחשבה היהודית – בעריכת חיים זליגמן ויעקב גורן. סך-הכול יצאו עד כה בסדרה ארבעה ספרים.
• מגדר וקיבוץ – בעריכתה המדעית של פרופ' סילביה ביזאוי. סדרת מחקרים על נשים ושוויון מגדרי בקיבוץ, במושב ובהתיישבות.

כתבי עת, שנתונים ותקופונים שיצאו:

 

• ילקוט למחשבה סוציאליסטית – רבעון המביא לקט מעיתונות העולם, בעריכת דן כרמון ז"ל. סך-הכול יצאו עשרות חוברות.
• שורשים – קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה – שנתון המפרסם מחקרים ותעודות בנושאי ההתיישבות, הקיבוץ ותנועת העבודה. בעריכת ברוך כנרי. סך הכול יצאו לאור עשרה קבצים.
• שורשים במזרח – קבצים לחקר התנועה הציונית והחלוצית בקהילות ספרד והאסלאם וישראל בעריכת יצחק גרשון. סך הכול יצאו חמישה קבצים.
• מחברות מחקר – חוברות מחקר בתחומים שונים. סך הכול יצאו לאור עשרות חוברות.
• מחברות עיון – פרוטוקולים של ימי עיון ודיון.
• מפנה – במה לחברה הישראלית, רבעון בעריכת אלי אברהמי ואלי צור (בשיתוף יד יערי).
• מידע ומספרים – שנתון סטטיסטי לתנועה בקיבוצית. סך הכול יצאו לאור 15 שנתונים בין השנים 1993 – 2008

כבר מתחילת דרכו פנה יד טבנקין לקהלי יעד מגוונים ולא רק לחברי קיבוץ ולתושבי הארץ. בשיתוף המדור הבינלאומי של המכון יצאו לאור במשך השנים פרסומים שונים, שהופנו לדוברי שפות זרות:

באנגלית: 
             Call – Newsletter of the Intentional Communes Desk
Kibbutz Trends  Facts & Figures

בגרמנית:
Kibbutz – Ein Ueberblick
    Kibbutz Studien

בצרפתית:
 Perspectives

בספרדית:
Kibbutz – Estudios y Enseyos

  • פרסומים שונים אחרים שתורגמו מעברית לאיטלקית ולרוסית.