הכנס השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה | 2023 תשפ"ג | בגבעת חביבה

מושב ראשון:  תכנון המרחב הקיבוצי
מושב שני:  אקטיביזם שיתופי – צעירים בוני חברה בקהילות היעוד בישראל | יד טבנקין
מושב שלישי: "ספרים רבותי ספרים" – ספרים שראו אור השנה על-ידי חברי הפורום
מושב רביעי:  שליחות ומשימתיות קיבוצית
מושב חמישי: מבט חדש על המיסים הפנימיים והפנסיה בקיבוץ | המכון לחקר הקיבוץ
מושב שישי: 110 שנים לתנועת השומר הצעיר | יד יערי

לתוכנית הכנס הקישו כאן

למפגש עם לוחמי יום כיפור במסגרת הכנס הקישו כאן

להורדת חוברת תקצירי הכנס הקישו כאן

להורדת חוברת תקצירי הכנס הקישו כאן

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp