האמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד – התנועה הקיבוצית בין עולמות שבורים לראשיתם של תהליכי שיקום

יד טבנקין || האמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד? – התנועה הקיבוצית בין עולמות שבורים לראשיתם של תהליכי שיקום | 24 בנובמבר 2023

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp