האם וכיצד ניתן לחולל שינוי תודעתי, חברתי ופוליטי?

מפגש של פורום חוקרי תנועת העבודה והקיבוץ עם מכון יסודות
יום שישי, 3.11.23 | יד טבנקין, סמינר אפעל

פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה מארח את מכון יסודות | 29.12.23

*ברצוננו להדגיש שזהו מפגש בעל אופי שונה מהמפגשים המקובלים של הפורום, שמטרתו היכרות עם מכון יסודות ודיון על סוגיות שאינן קשורות באופן ישיר לסדר היום האקדמי של אנשי מחקר.

מכון יסודות – רקע כללי
מכון יסודות למדיניות ציבורית וציונות מעשית (ע"ר) נוסד בשנת 2019, על-ידי התנועה הקיבוצית, תנועת המושבים, התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים וקרן ברל כצנלסון. אל הגופים המייסדים הצטרפו קבוצת חבצלת ומרכז חזן, הקיבוץ הדתי, התאחדות חקלאי ישראל ואיגוד התעשייה הקיבוצית.

מכון יסודות עוסק בעיצוב וקידום מדיניות בתחומי הכלכלה והחברה, באמצעות ביצוע מחקרים מכווני יישום וקידומם בזירות השלטוניות, הציבוריות והתקשורתיות.

פעילות המכון מבקשת לקדם מדיניות המבוססת על ערכים סוציאל-דמוקרטיים שעיקרם העמקת הסולידאריות והשוויון הכלכלי והחברתי, צמיחה מכלילה, חיזוק הפעילות הקואופרטיבית, ומעורבות המדינה במשק לטובת רווחתם של כלל האזרחים.

במסגרת עבודתו משקיע מכון יסודות משאבים רבים בכתיבת מחקרים, הכנת סקירות מקצועיות והשוואתיות, חיבור המלצות למדיניות וקידומן בקרב מקבלי החלטות בממשלה, בכנסת, ובדרג המקצועי. במקביל, מפרסם המכון את עבודתו בזירות ציבוריות מגוונות – הרצאות, סמינרים וכנסים, מאמרים בעיתונות, ראיונות בתקשורת – והפצתם המידע ברשתות החברתיות.

סדר יום

9:00 – התכנסות וכיבוד

9:15 – חלק ראשון – הצגת המכון

מנחה: נעמיקה ציון, מכון יסודות

היכרות עם מכון יסודות
עמית בן-צור, מנהל מכון יסודות ופורום ארלוזורוב
החלק הראשון יוקדש להצגת המכון ויכלול בין היתר: מטרות ויעדים, עיקרי השקפת העולם והערכים שהמכון מנסה לקדם, עיקרי הפעילות, תפקידה של התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים כבסיס תמיכה של המכון, התייחסות לרפרנס שנשלח לחברי הפורום, ועוד.

בין שיקוף מציאות לשינוי מציאות – מחקר תיאורטי לעומת מחקר יישומי
שלומית ארבל, רכזת המחקר של המכון
החלק השני ידון בעשייה מחקרית מכוונת יישום, ובהשפעה של המסגרת המחקרית על תהליכי העבודה: מערכת השיקולים בבחירת נושאי מחקר, מבנה המחקר, המלצות וכלי מדיניות, ומתן ביטוי לעולם הערכים שהמכון מבקש לקדם.

היכרות עם פרקטיקות לקידום מדיניות
ברוך גורביץ', רכז תחום קידום מדיניות במכון
החלק השלישי יכלול היכרות עם כלי מדיניות נהוגים ועם פרקטיקות שהמכון משתמש בהם על מנת לקדם את המלצותיו למדיניות; מתן דוגמאות מהעבודה מול מקבלי החלטות בזירות שונות, הפעילות ברשתות החברתיות ובדיגיטל, וכן התייחסות לאתגרים, חסמים, קשיים והצלחות.

10:45 – הפסקה קצרה

11:00 – חלק שני – דיון עם חברי הפורום
הדיון יסוב על שאלות כגון: כיצד מחוללים שינוי חברתי; האתגרים העומדים לפתחנו; מה ניתן ללמוד מפורום קהלת; האם יש לאקדמיה תפקיד ואחריות חברתית בכלל, ובעת הזאת בפרט, ועוד.

12:45 – פיזור

המלצות קריאה לחוקרות/ים לפני הדיון

 1. Ideas, Expertise, and Think Tanks | Andrew Rich, 2010
  מאמר שבוחן את הפרקטיקות וההשפעה של עבודת מכוני מחקר ליברלים בהשוואה למכוני מחקר שמרניים בארה"ב.
  • לעיון במאמר – ראו קובץ מצורף
  • לינק לאבסטרקט:
  https://academic.oup.com/book/5465/chapter-abstract/148355367?redirectedFrom=fulltext
 2. פרק ראשון מתוך נייר מדיניות בנושא: במחשבה תחילה – תכנון, הערכה ויישום מדיניות בישראל | יובל כרם גילה | מכון יסודות, 2019
  • לעיון בפרק הראשון – ראו קובץ מצורף
 3. הקדמה לספר כלכלת משימה מאת מריאנה מצוקאטו, שתורגם לאחרונה במסגרת סדרת בארי של קרן ברל כצנלסון והוצאת הקיבוץ המאוחד | עמית בן-צור, תלם 2023
  • לעיון בהקדמה של עמית בן-צור שפורסמה ב'תלם'- ראו לינק: https://telem.berl.org.il/8345/

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp