ארכיון התכנון והבניה בקיבוץ – חשיבותו ומקומו בשימור ותיעוד סיפורו של הקיבוץ

9:30 – 10:00 תכנון אדריכלי ומציאות קיבוצית

מוקי צור – החלום המתכנן את עצמו לדעת

יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין – עדות מקומית

 

10:00 – 11:00 בין תכנון לשימור

אדר' ליבנה שואף רונן – חשיבות ארכיון התכנון בשימור ושיקום מבנים לשימור

אשר ישראל (ארכיון הבניה, גבעת חיים איחוד) – בעקבות המבנים: שימור תכוניות אדריכלות ומידע עבור מבני הקיבוץ

אדר' פרדי כהנא – ארכיון התכנון והבנייה של בית העמק 1949 – 2000

 

11:00 – 11:30 הפסקה

 

11:30 – 12:30 ארכיוני אדריכלות – תיאוריה ומעשה

חדווה מוסקוביץ' (ארכיון העיר חיפה) – ארכיונים אדריכליים בישראל

ד"ר מאשה זולטרבסקי (ארכיון יד טבנקין) – טיפול בתוכניות אדריכליות היסטוריות בארכיון הקיבוצי

ד"ר רוני עזתי, מנהל ארכיון יד טבנקין – ארכיון התכנון הקיבוצי ביד טבנקין

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp