סמינר מתעדי סיפורים בחברה הקיבוצית

איך נדאג שסיפורים לא יחמקו מתחת ידינו? סביב כולנו יש אנשים שהסיפור האישי שלהם מרתק ורק מחכה לחשיפה. זו הזדמנות נפלאה להציל סיפורים אישיים או סיפורי מקום ולהוסיף אותם להיסטוריה של הקיבוץ. הקורס יעניק כלים להפקת סיפור טוב וכן פלטפורמה שמאפשרת את שימורם כחלק מדפי היסטוריה. יש פה שילוב כוחות של התנועה הקיבוצית, יד טבנקין […]