האם וכיצד ניתן לחולל שינוי תודעתי, חברתי ופוליטי?

מפגש של פורום חוקרי תנועת העבודה והקיבוץ עם מכון יסודותיום שישי, 3.11.23 | יד טבנקין, סמינר אפעל פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה מארח את מכון יסודות | 29.12.23 *ברצוננו להדגיש שזהו מפגש בעל אופי שונה מהמפגשים המקובלים של הפורום, שמטרתו היכרות עם מכון יסודות ודיון על סוגיות שאינן קשורות באופן ישיר לסדר היום האקדמי של […]