תכנון ושימור בקיבוץ

בשנות ה-60 של המאה הקודמת, העלה אדריכל שמואל ביקלס ז"ל (בית השיטה) תרשים, מין זום, של הקיבוץ במרחבו, באזורו ובמקומו על כול  מרכיביו. התכנון הקיבוצי, מאז הקמתה של דגניה ב-1910, ניסה ואף הצליח לעצב, מרחבית ופיזית, ישות קהילתית ושיתופית בתצורה ייחודית על כל המגזרים שלה: מגורים, מבני ציבור ושירות, חינוך, תרבות ובילוי וכן אזורי הייצור: משק החקלאי, ענפיו השונים, תשתיות, נוף ונוי.

הסיפור כולו מסופר ביתר פירוט בספרו של אדריכל פרדי כהנא, "לא עיר לא כפר – האדריכלות של הקיבוץ – 1910-1990" בהוצאת "יד טבנקין" (2011) ונשמר ב"ארכיון התכנון והאדריכלות של הקיבוץ" כאוסף פרטני בארכיון "יד טבנקין".

עם השינויים שחלו החל בשנות ה-90, המחלקות לתכנון של התנועות הקיבוציות, בעצמן תופעה ייחודית, נסגרו והתכנון הקיבוצי למעשה תם. כל קיבוץ חויב להתמודד בעצמו מול המוסדות בהשגת האישורים הסטטוטוריים הנחוצים על מנת להתאים את התצורה של הקיבוץ לצרכי ההפרטה, השינויים בשירותים הציבוריים, במערכות החינוך, בשימושי רכב פרטי ושיוך מגרש ודירה כנכס קנייני בהתאם לתנאי רכישת מגרש ובית בשכונות החדשות של נקלטים החדשים שצורפו ליישוב .

לאחר עשורים של שינויים והתאמות, יש הטוענים שהתצורה הקהילתית של ה"קיבוץ המתחדש", דומה לזו של ה"יישוב הקהילתי" הפרברי, שבליבו שרידי היישוב המקורי לשימור ולידו עדיין שטחי החקלאות, מבני המשק, תעשייה וכו', לעומת זאת, "הקיבוץ השיתופי" עדיין שומר על התצורה השיתופית.

במקביל, עלה הצורך וגם הרצון, לשמר את מורשת התכנון והאדריכלות של הקיבוץ המקורי ובעזרת "המועצה לשימור אתרי מורשת". השימור אכן מתבצע ביישובים רבים.

מרכזת התחום ביד טבנקין: האדריכלית צאלה קרניאל .

המסמך המנחה לתכנון היישובים במרחב הכפרי:

מרכז המועצות האזוריות ערך בשיתוף יד טבנקין מסמך מנחה לתכנון הישובים הכפריים.
המסמך נועד לשמש כלי לתכנון היישובים במרחב הכפרי עבור תושבים וכן עבור מתכנני המרחב ומוסדות התכנון והרגולציה. הוא עוסק בשלושה סוגי יישובים כפריים עיקריים הכלולים במועצות האזוריות: המושב, הקיבוץ והיישוב הקהילתי.
מטרתו לגבש חזון ו"תמונת עתיד" רצויה ליישוב הכפרי ולתפקידו במרחב הכפרי, וכן לפתח כלים לפיתוח זהותו ולמתן מענה לצרכיו הייחודיים. הוא מציע עקרונות מנחים לתכנון היישוב הכפרי, מזהה סוגיות הנדרשות בטיפול ומציג המלצות לדרכי הטיפול בהן והתאמות ברגולציה.

המסמך מחולק לשני שערים:
בשער הראשון כלולים: רקע, חזון, מטרות וסוגיות לטיפול.
השער השני מכיל נושאי תכנון עיקריים: התחדשות כפרית, כלכלה מקומית, מערכות תנועה ו"שלד ירוק", מגורים, וכללי בינוי ופיתוח. בלב הדיון בתמונת העתיד הרצויה לישוב הכפרי ניצב המרכיב הקהילתי. הישוב הכפרי הנו יישוב המתנהל כקהילה מבוססת המקיימת במסגרתה מעורבות וסולידריות חברתית, ורואה במרכיב הקהילתי מאפיין מרכזי וחיוני של זהותה בהווה ובעתיד.
בהמשך יפורסם מסמך העתיד להשלים את ההתייחסות להיבטים הקהילתיים בתכנון הישוב הכפרי וישתלב בתוך המסמך המנחה לתכנון היישובים במרחב הכפרי של מרכז המועצות האזוריות.

לצפייה או הורדת המסמך לחצו כאן

מחקרים בנושא אדריכלות ותכנון הקיבוץ:

עמית – כהן, עירית, חצר הקיבוץ – ערכים ונכסים, יד טבנקין 2014 .
כהנא, פרדי, לא עיר לא כפר – האדריכלות של הקיבוץ 1910 – 1990 , יד טבנקין 2011
גלס , מירה, יחד או לחוד – הקיבוץ והשכונה הקהילתית , יד טבנקין 2008 . [ספר מכוון – 'כותר']
ארבל-טפר מיכל, צ'מנסקי, דניאל, שכונות קהילתיות ליד קיבוצים , יד טבנקין, 2001.
כנרי , ברוך, משק מתוכנן ציוני ומשק מתוכנן ציוני-סוציאליסטי, יד טבנקין 1993.

מפגשי פורום התכנון האדריכלי  – הרצאות ומצגות

במסגרת המיזם התקיימו מספר ימי עיון לקהל הרחב, ומתוכננים ימי עיון נוספים. ימי העיון עוסקים בשאלות הקשורות באופי הקהילה כתהליך משלים הכרחי לתהליך הסטטוטוריים, בדרכים אפשריות לקיים תהליכי שיתוף הקהילה בתכנון, בסוגיות של שימור, הרחבות קהילתיות ועוד.

מפגש של אמנות ואדריכלות

מפגש של אמנות ואדריכלות

להמשך קריאה
תמ"א 35 מגבלה או הזדמנות-

תמ"א 35 מגבלה או הזדמנות-

להמשך קריאה
אתגרים בתפיסה של תכנון "מתחדש" בקיבוצים

אתגרים בתפיסה של תכנון "מתחדש" בקיבוצים

להמשך קריאה
דילמות בהכנת תכנית אב לקיבוץ

דילמות בהכנת תכנית אב לקיבוץ

להמשך קריאה
שימור – שימוש מחודש במבנים בקיבוץ: תיירות, תעסוקה וקהילה

שימור – שימוש מחודש במבנים בקיבוץ: תיירות, תעסוקה וקהילה

להמשך קריאה
הובלת תהליכי תכנון בקיבוץ –  מענה לצרכים פנימיים ואיומים חיצוניים

הובלת תהליכי תכנון בקיבוץ – מענה לצרכים פנימיים ואיומים חיצוניים

להמשך קריאה
שימור בקיבוץ מהלכה למעשה

שימור בקיבוץ מהלכה למעשה

להמשך קריאה
מקומן ותפקידן של וועדות התכנון בקיבוצים

מקומן ותפקידן של וועדות התכנון בקיבוצים

להמשך קריאה

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp