תכנון ושימור בקיבוץ

העיסוק התכנוני בקיבוץ התרכז עד כה בעיקר בנושא השימור ובנושא הקרקעות. נושא התכנון לא טופל במסגרת של חשיבה וראייה כוללת. בשל הצורך בגיבוש דרכי פעולה, תוך בחינת המשמעות החברתית, הכלכלית והערכית הנובעת מתהליכי השינוי שעובר הקיבוץ הוחלט ביד טבנקין ובתנועה הקיבוצית להקים גוף משותף שיעסוק בנושא התכנון האדריכלי והמרחבי של הקיבוץ בעבר, בהווה ובעתיד.
נושא זה נבחן מהיבטים  שונים: שימור ומורשת, נוף וסביבה, תכנון מרחבי ואדריכלי, היבטים חברתיים ועוד.
לגוף זה חברו מתכננים, אנשי רוח וחברי אקדמיה לצד חברי קיבוץ הפעילים בתחום. מרכזים אותו במשותף: צאלה קרניאל מטעם יד טבנקין ורפי עשת מטעם התנועה הקיבוצית.

רכזת התחום ביד טבנקין: האדריכלית צאלה קרניאל , הפועלת לצד רפי עשת, מרכז מדור התכנון בתנועה הקיבוצית.

המסמך המנחה לתכנון היישובים במרחב הכפרי:

מרכז המועצות האזוריות ערך בשיתוף יד טבנקין מסמך מנחה לתכנון הישובים הכפריים.
המסמך נועד לשמש כלי לתכנון היישובים במרחב הכפרי עבור תושבים וכן עבור מתכנני המרחב ומוסדות התכנון והרגולציה. הוא עוסק בשלושה סוגי יישובים כפריים עיקריים הכלולים במועצות האזוריות: המושב, הקיבוץ והיישוב הקהילתי.
מטרתו לגבש חזון ו"תמונת עתיד" רצויה ליישוב הכפרי ולתפקידו במרחב הכפרי, וכן לפתח כלים לפיתוח זהותו ולמתן מענה לצרכיו הייחודיים. הוא מציע עקרונות מנחים לתכנון היישוב הכפרי, מזהה סוגיות הנדרשות בטיפול ומציג המלצות לדרכי הטיפול בהן והתאמות ברגולציה.

המסמך מחולק לשני שערים:
בשער הראשון כלולים: רקע, חזון, מטרות וסוגיות לטיפול.
השער השני מכיל נושאי תכנון עיקריים: התחדשות כפרית, כלכלה מקומית, מערכות תנועה ו"שלד ירוק", מגורים, וכללי בינוי ופיתוח. בלב הדיון בתמונת העתיד הרצויה לישוב הכפרי ניצב המרכיב הקהילתי. הישוב הכפרי הנו יישוב המתנהל כקהילה מבוססת המקיימת במסגרתה מעורבות וסולידריות חברתית, ורואה במרכיב הקהילתי מאפיין מרכזי וחיוני של זהותה בהווה ובעתיד.
בהמשך יפורסם מסמך העתיד להשלים את ההתייחסות להיבטים הקהילתיים בתכנון הישוב הכפרי וישתלב בתוך המסמך המנחה לתכנון היישובים במרחב הכפרי של מרכז המועצות האזוריות.

לצפייה או הורדת המסמך לחצו כאן

מחקרים בנושא אדריכלות ותכנון הקיבוץ:

עמית – כהן, עירית, חצר הקיבוץ – ערכים ונכסים, יד טבנקין 2014 .
כהנא, פרדי, לא עיר לא כפר – האדריכלות של הקיבוץ 1910 – 1990 , יד טבנקין 2011
גלס , מירה, יחד או לחוד – הקיבוץ והשכונה הקהילתית , יד טבנקין 2008 . [ספר מכוון – 'כותר']
ארבל-טפר מיכל, צ'מנסקי, דניאל, שכונות קהילתיות ליד קיבוצים , יד טבנקין, 2001.
כנרי , ברוך, משק מתוכנן ציוני ומשק מתוכנן ציוני-סוציאליסטי, יד טבנקין 1993.

מפגשי פורום התכנון האדריכלי  – הרצאות ומצגות

במסגרת המיזם התקיימו מספר ימי עיון לקהל הרחב, ומתוכננים ימי עיון נוספים. ימי העיון עוסקים בשאלות הקשורות באופי הקהילה כתהליך משלים הכרחי לתהליך הסטטוטוריים, בדרכים אפשריות לקיים תהליכי שיתוף הקהילה בתכנון, בסוגיות של שימור, הרחבות קהילתיות ועוד.

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp