קומונות וקהילות שיתוף בארץ ובעולם

חקר הקבוצות השיתופיות בארץ הנו בראשיתו. שותפות חיים זו, שהנה מרובת פנים ומגוונת, הולכת וצוברת תנופה בשנים האחרונות. המחקר בנושא זה הנו בתחילתו – ודורש עדכון ומחקר מחודש בשל תהליכי השינוי הפנימיים המתהווים במערכת החברתית הזו. מחקר ראשוני בראשותו של פרופ' יובל דרור, שנערך באוניברסיטת תל-אביב בשותפות עם יד טבנקין , פורסם בשנת 2008. מחקר זה בחן את התפתחותם של הקיבוצים העירוניים ובעיקר את הקומונות השיתופיות שנוסדו על-ידי בוגרי תנועות נוער ואחרים. מסגרת מחקרית זו איגדה חוקרים שחקרו במסגרת לימודים לתואר שני ושלישי במסגרות אקדמיות שונות. בכוונתנו להמשיך ולהרחיב מחקר זה בהמשך.

 

ספרים ומחקרים

המחקר:

דרור יובל (עורך) הקבוצות השיתופיות בישראל, יד טבנקין 2008. [ספר מכוון – 'כותר']

מחקרים העומדים לראות אור:

ניר מיכאלי (עורך), הקבוצות החינוכיות המשותפות – קובץ מחקרים.

חקר הקומונות בעולם הנו תחום מחקר שפותח ורוכז במשך שנים רבות ב'יד טבנקין' על-ידי פרופ' יעקב עובד. מחקריו של פרופ' עובד במסגרת אונ' תל-אביב ובשותפות עם 'יד טבנקין' זכו להד ולפרסום עולמי. למחקר הקומונות העולמי הצטרף בהמשך פרופ' יוסי כץ, במסגרת מחקריו באונ' בר אילן.

בהובלתו של פרופ' יעקב עובד הוקם האיגוד העולמי לחקר הקומונות: 'איקסה' – ICSA – International Communal Studies Association . מזכירות איקסה פועלת ב'יד טבנקין', בשותפות עם 'המכון לחקר הקיבוץ' באוניברסיטת חיפה, מכללת 'אורנים' ו'יד יערי'. גב' רות סובול הנה מזכירת 'איקסה' והודות לפעולתה המסורה לאורך השנים נשמרים הקשרים ההדוקים בין 'יד טבנקין' לחברי ולחוקרי קומונות ברחבי העולם.

ביד טבנקין נפגש גם 'שולחן הקומונות' הפועל ליצירת קשרים בין התנועה הקיבוצית לקומונות שיתופיות בעולם.

מחקר הקומונות בעולם

כץ יוסי וכץ רותי, בדרכן ילכו – מסע אל הנשים ההוטריות בקנדה, פרקי עיון ותיעוד, יד טבנקין 2015.
עובד, יעקב, קומונות וקהילות שיתוף במחצית השנייה של המאה ה-20 (2000-1950), יד טבנקין, 2009.
כץ יוסי, לאר ג'והן, באמונתם יחיו – המושבות ההוטריות בצפון אמריקה 1874 – 2006, יד טבנקין 2007.
עפרה גרינברג, נס עמים – חיים בסתירה: סיפורו של כפר נוצרי בישראל, יד טבנקין 1999.
עובד, יעקב, עדות האחים , יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד, 1996 עובד יעקב, אחים רחוקים: תולדות היחסים בין התנועה הקיבוצית לברודרהוף, יד טבנקין 1993.
בר-למבך, רות, בת העדה – ילדות ונעורים במושבה הוטרית וביישוב של ה"ברודרהוף" בצפון אמריקה, יד טבנקין 1992.
שלמון, שלמה, קומונה נידרקאופונגן – דיוקן של קיבוץ עירוני בגרמניה , יד טבנקין 1989.
עובד, יעקב, מאתיים שנות קומונה בארצות הברית , יד טבנקין 1986
רגב, אליהו (עורך), קהילות שיתוף בעולם (4 חוברות מחקר) , יד טבנקין, שולחן הקומונות, 2003-2000 .
חוברת א' – קומונות ביבשת אמריקה.
חוברת ב' – קומונות באירופה.
חוברת ג' – קומונות באסיה ואוקיאניה.
חוברת ד' – קהילות שיכון שיתופי, אקולוגיות וקואופרטיביות.

 

 

לרשימת הספרים והמחקרים המלאה

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp