קואופרציה

חקר הקואופרציה הישראלית הנו מיזם מחקרי מקיף, ראשון מסוגו, העוסק במכלול ההתאגדויות הקואופרטיביות בארץ ישראל , מסוף המאה ה-19 ועד היום. מחקר זה מוקדש לזכרו של יוזם הפרויקט, יהודה פז ז"ל, חבר קיבוץ כיסופים, שפעל רבות לקידום הרעיון הקואופרטיבי בארץ ובעולם. מחקר זה מתבצע בתמיכת קואופ' ישראל ומרכז הקואופרציה, ומשתתפים בו הקתדרה לתנועת העבודה בבית ברל; המרכז לצדק חברתי ע"ש חזן במכון ון-ליר, ירושלים; המכון לחקר הקיבוץ והמרכז היהודי – ערבי, שניהם באוניברסיטת חיפה. בעבר פורסמו מחקרים רבים שעסקו בפרקים מסוימים הקשורים בקואופרציה בישראל, אך לא פורסם מחקר הכולל את כל תחומי העשייה של הקואופרציה הישראלית עד ימינו אלה. המחקר החל באביב 2015, ועתה מסתיימת כתיבתו.
מרכז המיזם: ד"ר מנחם טופל.

 

טופל, מנחם, הקואופרציה בישראל- עבר, הווה, עתיד, יד טבנקין, מוסד ביאליק, 2021.

דקל-חן, יונתן, מחנה משותף? : קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1890-1941, יד טבנקין 2008.

לוי יאיר , יש כלכלה אחרת, יש חברה אחרת: כלכלה חברתית ומגזר שלישי בעידן הגלובליזציה, יד טבנקין 2004.

שלם, אלדד, הון ציבורי לארגון שיתופי: המקרה של האשראי המרוכז לקיבוצים, יד טבנקין 2000.

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp