חינוך וחברה בקיבוץ

החינוך הקיבוצי הנו נושא בו עסק המחקר ב'יד טבנקין' לאורך השנים. נושא זה שלוב גם במחקר החברתי של הקיבוץ.

גן, אלון, חינוך קיבוצי, עבר, הווה, עתיד, יד טבנקין, מכון מופ"ת, סמינר הקיבוצים, הקיבוץ המאוחד, 2021.
חלפין, תמה, היה רע לתפארת, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, יד טבנקין, 2017.
עובד, יעקב, השכלה גבוהה בתנועה הקיבוצית –  תולדות הקורס למדעי הרוח והחברה באפעל  , בהשתתפות אהרון ידלין וברוך כנרי, יד טבנקין 2014.
אברהמי ארזה וגץ שלמה, בית הספר הקיבוצי במתח השינוי, השינויים בבית הספר העל יסודי בעיני הורים ומורים, יד טבנקין 1994.
דר, יחזקאל (עורך), חינוך בקיבוץ משתנה, מבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים, יד טבנקין והוצ' מאגנס, 1998. [ספר מכוון 'כותר']
פורת, ראובן, היחיד והיחד – תולדות בית-הספר הקיבוצי , יד טבנקין 1987.
פלטק, יצחק, המוסד – בית-הספר הראשון של השומר הצעיר במשמר העמק (ערך: אברהם שרון) , יד טבנקין 1989.  ניתן להשיג בגבעת חביבה

שהם, אפרת, החצר הסגורה – סטייה ופיקוח חברתי בקיבוץ , יד טבנקין, המכללה האקדמית אשקלון, 2006. [ספר מכוון 'כותר'] .
יצחקי, חיה, קהילה במבוך – העובד הסוציאלי בקיבוץ המשתנה , יד טבנקין 2003.
רביד, שלומי, נורמות וערכים – המשכיות או מהפכה, יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד 1999.
אתר, דוד, הזיקנה בראי הספרות – פרקי ספרות במבט גרונטולוגי , יד טבנקין 1990.

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp