שלהבת ירוקה: חנה מיזל – מפעל חיים

מאת: אסתר כרמל חכים
בהוצאת: יד טבנקין

50.00

זהו סיפורה של החלוצה העברייה, החקלאית המקצועית, שעמסה על כתפיה כמעט לבדה ענפים שלמים של המשק החקלאי המעורב. מתיאור הקמתם של מפעלי ההכשרה החקלאית לנשים עולה ומתגבשת אט אט דמותה של חנה מיזל, היא "השלהבת הירוקה". בשתי ידיה, בגודל חזונה, בנחישותה ובחוכמתה וגם בידע מקצועי רחב, יצרה מיזל יש מאין אופק חדש בארץ ישראל.
מפעל חייה הותיר עקבות עמוקים בתולדות היישוב. יכולתה של מיזל לממש רעיון על כל שלביו מתחילתו ועד סופו, ויותר מכל, יכולת הביצוע והתבונה להתמקד בעיקר, הם שהביאו להצלחתה יוצאת הדופן. כל אלה מוכיחים עד כמה משמעותית ההשפעה של יחיד הנמצא בזמן הנכון ובמקום הנכון.
זהו ספר שלישי בסדרה "מגדר וקיבוץ"

Loading...