שכונות קהילתיות ליד קיבוצים

מאת: מיכל ארבל ודניאל צ'מנסקי
בהוצאת: יד טבנקין

40.00

המלאי אזל

Loading...

ספר-מחקר המנתח את תמונת המצב בתחום ההרחבות למגורים באגודות של יישובים חקלאיים ובהם קיבוצים.
בסיום שנת 1998 מסתמנות כמה מגמות: ההרחבה היא יוזמה של הקיבוץ; המטרות העיקריות להרחבת הקיבוץ הן דמוגרפיות וחברתיות; השאת תמורה כלכלית לקיבוץ היא מטרה משנית בלבד.
מן המחקר עולה מסקנה תכנונית עיקרית: קיים פער בין מדיניות התכנון הלאומי, הרואה בחיוב ואף מעודדת, הרחבת קיבוצים באמצעות הקמת שכונות קהילתיות, לבין יישומה של מדיניות זו

Loading...