שורשים במזרח – קבצים לחקר התנועה הציונית והחלוצית בקהילות ספרד והאיסלאם. (כרכים ג' ד' ה')

מאת: יצחק גרשון (עורך)
בהוצאת: יד טבנקין

40.00

Loading...

סדרה בת חמישה קבצים (הקובץ האחרון יצא ב- 2002) המאירה נושאים שונים היסטוריים ותרבותיים הקשורים לקהילות ספרד והאיסלאם. הסדרה יוצאת בשיתוף המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במשרד החינוך והתרבות בירושלים.2002

Loading...