קול שלא נאלם

מאת: מיכה באלף
בהוצאת: יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד

Loading...

ניתן לרכישה בהוצאת הקיבוץ המאוחד בלבד בטל': 03-5785810

"לכל איש יש שם" מהדהדת באוזנינו הקריאה מידי שנה בערב יום הזיכרון לשואה. לכל קיבוץ אופן משלו בו הוא זוכר את השואה ומנציח אותה. סיפוריהם של הניצולים שזורים בנרטיבים המקומיים, המתבטאים בטקסים שפותחו על ידי אנשי המקום כמענה לצרכים ולרצונות של חברי הקיבוץ. אולם על אף שהנצחת זיכרון השואה בקיבוצים היחידים היא רבגונית ופלורליסטית, קיים מכנה משותף רחב בין קיבוצים השונים, עד כדי שימוש בביטויים זהים. המוטיב במרכזי בקיבוץ היחיד הוא האבל על אובדן בני משפחה המונצח במצבה הנושאת את שמות הניספים, בני המשפחה של הניצולים ושל חברים שהיו בארץ בתקופת השואה. בכל הקיבוצים שנחקרו סיפרו חברים כי מול כאב הולך ומתחדד עם השנים, הם מוצאים את קולם, בתהליכי הנצחה שהתעצמו בעשורים האחרונים. ספר זה מספר את סיפורו של הקול שלא נאלם.
בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד.

Loading...