פסח ארץ ישראלי בהגדות מן הקיבוץ

מאת: מוקי צור ויובל דניאלי (עורכים)
בהוצאת: יד בן צבי, מכון בן-גוריון, אונ' בן-גוריון, יד יערי, יד טבנקין

100.00

Loading...

בין 800 ל-1000 הגדות הודפסו בקיבוצים ובתנועות הנוער במשך שלושים שנה. זה כחמישית מכל הגדות הפסח שהודפסו בעם היהודי מסוף המאה החמש-עשרה ועד שנות השישים של המאה העשרים.

אוצר גדול ובו ביטוי רגשי, ידע הסטורי, מסורת ואמנות. האלבום משקף זאת בדפים האוטנטיים של ההגדות.

העורכים מוקי צור ויובל דניאלי בחרו וליוו את התמונות בהסברים. נעמי מורג עיצבה את האלבום

Loading...