סלילה, בנייה ואש – פעילות "סולל בונה" במלחמת העצמאות

מאת: דורון רוזן
בהוצאת: יד טבנקין

המחיר המקורי היה: ₪96.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪70.00.

Loading...
Loading...

תיאור

ספר זה עוסק בהתגייסותה של חברת "סולל בונה" במלחמת העצמאות לסייע ל"הגנה" ולצה"ל ולמוסדות ההנהגה הלאומיים בביצוע של מפעלי חירום, שהיו בעלי חשיבות קריטית-קיומית ליישוב היהודי הגדול בירושלים, אשר היה נתון במצור ובניתוק בפרק זמן קריטי של המלחמה. כמו כן, הספר עוסק במעורבותו של "סולל בונה" בפעולות לחיזוק יכולות העמידה והלחימה של ה"הגנה" וצה"ל ולבניית יחידותיהם. בעשותו זאת, בוחן הספר גם את ההשפעה שהייתה לפעולות אלו על יכולתו של היישוב בירושלים לעמוד במצור הממושך ואת ההשפעה שהייתה להן על בניית יחידותיו של צה"ל ויכולתו להשיג הכרעה במלחמה. הספר מתאר את השתתפותו של "סולל בונה" בהכשרת "דרך בורמה". דרך זו עקפה את הכביש הישן לירושלים בקטע שבין לטרון לשער הגיא, ושימשה להעברת מזון, תרופות, דלק ונשק מאזורי המרכז והשפלה לעיר המנותקת. הספר אף מציג את התפקיד המרכזי שמילא "סולל בונה" בסלילת "כביש הגבורה", שהחליף במהלך המלחמה את "דרך בורמה" ואת הכביש הישן לירושלים, והיה לנתיב אספקה ועורק תחבורה יחיד וקבוע ממישור החוף והשפלה לירושלים. הוא אף מפרט את פעולותיו של "סולל בונה" בהתקנת קו המים הזמני והחלופי לירושלים. קו זה החליף את קו המים הישן לעיר, שהשביתו הערבים את פעולתו ובעיקר הציל את ירושלים היהודית ותושביה מהגעה למצוקת מים ואף לסכנת צימאון. נוסף על כך, הספר מתאר את תרומת "סולל בונה" למבצעי הובלת המזון לירושלים הנצורה והמנותקת, את השתתפותו בדרכים שונות בייצור המלחמתי, את הסיוע המגוון שהושיט לפעולות הרכש המלחמתי בחו"ל ובארץ ואת סיועו בהקמת מנחתי חירום ובסיסי אוויר לטייסות ולמטוסי חיל האוויר. הספר אף דן בסיבות שהביאו לגיוסו ולהירתמותו של "סולל בונה" לסייע למוסדות הלאומיים.
מחבר הספר, ד"ר דורון רוזן, לימד במכללת בית ברל בנושאי היסטוריה ציונית, ושימש שנים רבות מנחה קורסים להיסטוריה יהודית ומדריך עבודות סמינריוניות באוניברסיטה הפתוחה. ספרו הקודם של רוזן עסק גם הוא ב"סולל בונה", והתמקד בתיאור מעורבותה של החברה במפעלי חירום ובפעולות מחתרתיות וביטחוניות הקשורות ביישוב היהודי בתקופה שקדמה להקמת המדינה.

 

החברה שסללה ובנתה את הדרך למדינה

דורון רוזן, "סולל בונה" בשירות ביטחון היישוב היהודי בארץ ישראל, יד טבנקין, 2017

דורון רוזן,  סלילה, בנייה ואש – פעילות "סולל בונה" במלחמת העצמאות,  יד טבנקין, 2023

אפרים לפיד*

רבים מאתנו שמעו את המונח "סולל בונה" בתיאורי עבר, לרבים יש קרובי משפחה מדורות קודמים שהיו בין עשרות אלפי העובדים בחברה במהלך השנים, מעטים מכירים את התרומה העצומה שהיתה לחברה זו במאה (!!) שנות קיומה.

הקמת נמל חיפה כחלופה לנמל יפו המושבת, סלילת כבישי ביטחון ודרכי קישור אסטרטגיות בשנות המרד הערבי הגדול (1939-1936), הקמת גדר הצפון, הקמת תחנות משטרה ("הטיגרטים"), רכש והברחה מתוך מחנות הצבא הבריטי. אלה ראשי פרקים של העשייה המבצעית-לוגיסטית של החברה הקבלנית "סולל בונה" מהקמתה ב-1921 עד מלחמת העולם  השנייה. בשנות המלחמה היתה "סולל בונה" מגויסת לצורכי המלחמה – עבדה בסוריה ולבנון עבור הצבא הבריטי; סייעה לשליחי המוסד לעלייה ב' בסוריה ולבנון; עבדה בעיראק ובאיראן בבנייה ובסיוע למוסד לעלייה. ואכן – אחד משיאי הפעילות ההנדסית בתקופה זו היה בניית הנמל בחיפה. כאן ואז היתה לחברה תרומה מבצעית מיוחדת למחלקה הימית של הפלמ"ח וליחידה לחבלה ימית של הפלמ"ח. מאמץ מיוחד השקיע סולל בונה הצפון הנגב – הם הקימו שלושה מצפים וסייעו לעלייה הבזק של 11 הנקודות בנגב במוצאי כיפור תש"ז (1946).

לקראת סיום המנדט והקמת המדינה היתה החברה זרוע הביצוע של "שירות ההנדסה" (לימים חיל ההנדסה) של ההגנה והצבא בדרך. במלחמת העצמאות היתה זו "סולל בונה" אשר הקימה את הדרך החלופית לירושלים הנצורה ("דרך בורמה") ואת "קו השילוח", צינור מים חלופי במקום זה שהשביתו הערבים את פעולתו ובעיקר הציל את ירושלים היהודית ותושביה מהגעה למצוקת מים ואף לסכנת צימאון. החברה היתה שותפה גם להובלת מזון לירושלים ועסקה ברכש חשאי מחו"ל לצורכי המלחמה. אחד הענפים החיוניים לצבא הישראלי החדש היה הקמת בסיסי תעופה לחיל האוויר, רבים מהם על בסיס התשתיות שהשאירו כאן הבריטים.

טוב עשתה חברת "סולל בונה" כיום אשר יזמה ותמכה בהעלאת הדברים על הכתב לידיעת דורות ההמשך ותודה ליד טבנקין שהוציא את המיזם לפועל בשני ספרים מאירי עיניים.

  • הכותב – תא"ל מיל' ד"ר אפרים לפיד , יו"ר ארגון מורשת ההגנה