מפרח-בר מוגן לצמח בר-תחרות – השפעות התהליכים בסביבה על הקיבוץ

מאת: אבי לפידות, לביאה אפלבום, מירה יהודאי
בהוצאת: יד טבנקין

35.00

Loading...

הספר מנתח את תהליכי השינוי המתחוללים בקיבוצים ואת השפעתם האפשרית עליהם ועל עקרונות היסוד המעצבים את זהותם הייחודית.

הנחת היסוד של הספר רואה בסביבה החיצונית – הכלכלית, החברתית, הפוליטית, המוסדית והחוקית – גורם מכריע בתהליך ההסתגלות של הקיבוץ למציאות שלאחר המשבר. המטרה היא להצביע על תנאי הסף הנדרשים לקיומם של דגמי קיבוץ "חדש" אשר עדיין מאפשרים לקיבוץ משתנה להישאר במסגרת הערכית והמשפטית הנקראת "קיבוץ".

Loading...