מהפכה לא טוטלית

מאת: אליעזר בן רפאל
בהוצאת: יד טבנקין

60.00

Loading...

המשבר שפרץ בשנת 1985 בתנועה הקיבוצית פתח תקופה חדשה של שינוי קדחתני ועיצוב מחדש של הקיבוצים.

חברי הקיבוץ לא פסחו על שום היבט של החיים הקיבוציים, תוך שהם בוחנים מחדש כל מוסכמה ארגונית. הספר מתמקד בתנועה הקיבוצית המאוחדת (התק"ם) והוא מתייחס גם לסדרה של דיונים שכינסו יחדיו את ראשי התק"ם, חוקרים בכירים במדעי החברה מהאוניברסיטאות השונות וחוקרי פרוייקט "הקיבוץ במפנה המאה"

Loading...