לזר, לנדאואר, מיהזם – אנרכיסטים יהודים (קובץ)

מאת: חיים זליגמן ויעקב גורן (עורכים)
בהוצאת: יד טבנקין

24.00

Loading...

ברנרד לזר, גוסטב לנדאואר, אריך מיהזם – שלושה הוגי דעות יהודים אנרכיסטים, שפעלו בזירה הפוליטית בצרפת ובגרמניה מסוף המאה התשע-עשרה, ועד עליית הנאצים לשלטון.

בספר כונסו דברים שנאמרו או נכתבו אודותם, פרטים על חייהם ופועלם ומעט מכתביהם – בעיקר באשר ליהדותם

Loading...