לבטי הגשמה – דיון בעשייה הציונית-סוציאליסטית בשנות העשרים של המאה העשרים

מאת: ברוך כנרי
בהוצאת: יד טבנקין

50.00

שלוש השנים להסתדרות העובדים בארץ הן השנים
הפורמטיביות לגיבוש כלי "המדינה שבדרך". שנים אלה היו עדות למאמץ הנמשך של אחדות העבודה להוציא לפועל את תוכניתה לבניין ארץ ישראל ציונית בדרכים סוציאליסטיות. היתה לה תוכנית כוללת לעלייה מהירה של יהודים וגיבוש תוכניתי לבניין כלים לעצמאות, ועמידה יום יומית מול המציאות להגשמה פרטנית. דרכי ההגשמה היו מלוות בקשיים, מיעוט אמצעים, נטיות לב, רצונות אישיים ומניפולציות שלטוניות, כל מה שהחיים הציבוריים כוללים בתוכם.
הספר מתמקד בשלושה נושאים: הראשון, עוסק בועידה השנייה הפורמטיבית של ההסתדרות, שהגדירה את האסטרטגיה של המאמץ העתידי; השני, בניסיון לבנות ערים חקלאיות והשתנותו של הרעיון תוך כדי מעשה; והשלישי, מציג גישה מסוימת לסכסוך הפנימי הראשון שהפך לסכסוך עקרוני וגורלי על בניין תדמית ההגשמה ההסתדרותית, הסכסוך בתוך גדוד העבודה

Loading...