יחיד ביחד – קהילה קיבוצית בין הכלה להדרה

מאת: ארנה שמר, מנחם טופל (עורכים)
בהוצאת: יד טבנקים בשיתוף עם מוסד ביאליק

111.00

Loading...
Loading...

תיאור

התלכדות היחד הקיבוצי מכילה את היחיד, את השייך ואת הדומה, והיא הצמיחה במהלך עשרות שנות קיומן של הקהילות השיתופיות מנגנונים של הכלה, כמו גם של הדרה של האחר. להתמודדות עם השונות בקהילה פנים רבות, גלויות וחבויות, מדוברות ומושתקות, לעיתים בתחכום רב. ספר זה מבקש לראשונה לבחון באמצעות מחקרים על קבוצות זהות שונות בקהילה הקיבוצית את חוויית היחיד ביחד הקיבוצי מנקודת מבט של הכלה והדרה. נראה כי ככל שגוברת המציאות של שונות בקהילה הקיבוצית, כך נחלשים מנגנוני ההדרה, שהיו טבועים בה. עם זאת, היחלשות המרקם הקהילתי והמעטפת הממסדית מאתגרים את ההכלה החברתית.

ספר זה נכתב בעבור האנשים שעומדים במושא הפרקים, אך לא פחות מזה בעבור כל אלה שחיים באותה קהילה, אשר יחד מהווים את השלם הקהילתי. מאמרי הספר מיועדים גם לכלל האנשים שחיי קהילה מעניינים אותם וחשובים להם. המסע בין פרקי הספר מזמין את הקוראים בו לחשבון נפש קהילתי באשר לפרקטיקות ההכלה וההדרה המופיעות בו, בין שזו הכלה במלוא הדרתה במובן של תפארת, ובין שזו הכלה במלוא הדרתה בכפל המשמעות. ומופעי ההדרה מבדלים, מחרישים ופוגעים באנשים.

הכלה היא תהליך משותף, הנושא מחויבות מתמשכת, ברית שֶבה כל הצדדים מורווחים, והיא אינה רק מחווה של האחד לאחר. הכלה, מלמדים פרקי הספר, אינה יכולה להגיע בשיח מטיף, יפה נפש או מוסרני, אלא בחינוך, בהתנסות ובחיים משותפים, בהתארגנות ובהסדרת תקנות. היא ההכרה האנושית שזו התמודדות הדדית ולא קלה. יחסי הכוחות בין אנשים שחווים שונות מסביבתם, ושמתמודדים יומיום עם אתגרי חיים ועם חסמים חברתיים, לבין הקולקטיב, המייצג מעין נורמליות, מובאים לפתחם של הקוראים, ומבקשים לסמן כיצד לראות בסביבתנו הכלה כמו גם הדרה.

ארנה שמר היא חברת סגל בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, חברת הנהלת המחקר ביד טבנקין וחברת הנהלת הארגון הבין-לאומי לחקר קהילות שיתופיות. בת למייסדי קיבוץ נחשון וחברת קיבוץ צרעה.

מנחם טופל הוא חבר קיבוץ מפלסים, מרצה בכיר במכללה האקדמית ספיר, מרכז את המחקר החברתי במכון יד טבנקין וחבר הנהלת הארגון הבין-לאומי לחקר קהילות שיתופיות.

 

יצא לאור בשיתוף מוסד ביאליק