יהדות ובני קיבוץ – קשר אפשרי (בשיתוף הוצאת רמות – אונ' תל אביב),

מאת: זהבית גרוס
בהוצאת: יד טבנקין, רמות

40.00

Loading...

מחקר החושף את התמודדותם של בני קיבוץ עם שאלת הקשר ליהדות ולטיפוסי יהודים.
חידושו וייחודו של הספר הוא בבחינה שהוא בוחן את סוגיית החינוך היהודי מזווית הראייה של חניכי הקיבוץ. זהו ניסיון ראשון להתמודדות מקיפה ושיטתית עם שאלת הזהות היהודית של בני הקיבוץ.

הספר יצא בשיתוף הוצאת רמות.

Loading...