חוסן הקהילה – הון חברתי בקיבוץ

מאת: אברהם פווין
בהוצאת: יד טבנקין

50.00

במחצית השנייה של שנות ה-80 עברה התנועה הקיבוצית זעזועים כלכליים ומורליים, אשר השרו בקרב חבריה תחושה של נפילה. הקיבוצים אינם בודדים במשבר. זה שנים נמצאים מרבית יישובי הפריפריה, בעיקר הכפרית, במשבר חמור עד כדי איום על יכולת הקיום של חלק מהם. המחקר המוצג בספר מפתח כלי להערכת יכולתם של יישובים קיבוציים להיחלץ מן המשבר שבו הם נתונים, ובאופן כללי יותר, לאתר את הפוטנציאל לפיתוחם, כפונקציה של נכונות חבריהם לשתף פעולה ולתרום לקידום האינטרסים הכלליים והמשותפים

Loading...