הקיבוץ בחברה הישראלית – פתולוגיה של משבר

מאת: יוסף לניר
בהוצאת: יד טבנקין

40.00

ארבע המסות המרכיבות את הספר עוסקות בהיבטים השונים של הקריסה הרעיונית והתפקידית שנמצאת בה היום התנועה הקיבוצית: המשבר החברתי-כלכלי והמשבר הדמוגרפי והתעסוקתי. המחבר חושף את היחסים המורכבים של הקיבוץ עם סביבתו החברתית והפוליטית ואת חולשתו, שבעטיה הוא מתקשה להתגבר על המגמות האנטי קיבוציות המתפשטות במערכת הפוליטית. במסות, המהוות למעשה ארבעה פרקים של חיבור אחד, נוטש המחבר את המתודולוגיה המחקרית ופונה לכתיבה תיאורית ופובליציסטית, תוך שהוא שומר על רקע מחקרי וביבליוגרפי רב-גוני. מתוך כך מצביע המחבר על כשלון המנהיגות הקיבוצית להציג חלופה התיישבותית ליש"ע, בנגב ובאזורי הספר בצפון המדינה מאז מלחמת יום כיפור, כשלון שהיה בין הגורמים לקריסה הסוציו-פוליטית של הקיבוץ כתנועה רעיונית

Loading...