הקבוצה – מחקר סוציולוגי על היישוב הקיבוצי בארץ-ישראל (מהדורה חדשה) – אזל!

מאת: זיגפריד לנדסהוט
בהוצאת: יד טבנקין

Loading...

מהדורה מצולמת של ספר שיצא לאור לפני 64 שנה והוסיף לו מבוא עכשווי פרופ' גדעון קרסל. הספר הוא המחקר החברתי הכולל הראשון על התנועה הקיבוצית, והוא מן החשובים שנכתבו מאז ועד היום.

השיטה המכלילה שעל-פיה נכתב הספר אולי התיישנה בפרטים, אך היא אקטואלית עתה מאי פעם בכל מה ששייך להבנת האורגניזם הזה ששמו התנועה הקיבוצית.

המחקר משקיף על מלוא רוחבה של התנועה הקיבוצית, מסביר את התפתחותה ועומד על התנאים הפנימיים שיקבעו את המשך קיומה או את נפילתה האפשרית בהקשר הרחב ביותר

Loading...