דב הוז – מדינאי בטרם מדינה

מאת: יעקב גורן
בהוצאת: יד טבנקין
קטגוריה:

45.00

סיפור חייו של דב הוז, הצעיר מבין שלושת בני המחזור הראשון של גמנסיה הרצליה, שנמנו עם מעצבי היישוב העברי בתקופת המנדט (השניים האחרים היו אליהו גולומב ומשה שרתוק – שרת).

הספר מביא את קורותיו כקצין בצבא טורקיה ואת יוזמותיו לעידוד ההתנדבות לגדודים העבריים, להקמת ארגון ה"הגנה", להקמת המשרד לעבודות ציבוריות ו"סולל בונה" וייסוד המחלקה הערבית של הסתדרות העובדים. הספר מתאר את שליחויותיו הרבות בענייני הרכש באירופה והתגייסותו המתמדת למען היישוב בשליחויות מדיניות רבות בכל העולם, במחיר אישי כבד של ויתור על חיי משפחה נורמליים ולימודים

Loading...