בראשית היה חלום – בוגרי תנועות הנוער החלוציות מאמריקה הלטינית בתנועה הקיבוצית, 1946 – 1967

מאת: שלמה בר-גיל
בהוצאת: יד טבנקין, מכון בן-גוריון, אונ' בן גוריון

45.00

Loading...
Loading...