באמונתם יחיו – המושבות ההוטריות בצפון אמריקה 1874 עד 2006

מאת: יוסי כץ וג'והן לאר
בהוצאת: יד טבנקין

60.00

מאז הגירתה לצפון אמריקה בשנת 1874 מעוררת הקהילה ההוטרית סקרנות רבה בקרב חוקרים ומטיילים. זוהי הקהילה הגדולה ביותר בעולם המנהלת אורח חיים שיתופי – כלכלי וחברתי מלא. מספר תושביה כ-40,000 נפש והם מתגוררים ביותר מ-470 קומונות בקנדה ובארה"ב. על סמך מקורות ראשוניים שלא ראו אור מעולם וביקורים של המחברים במושבות ההוטריות, מגולל הספר את סיפורה של הקהילה ההוטרית מאז בואה לצפון אמריקה ועד היום. ספר זה הינו ספר המחקר הראשון שעניינו הקהילה ההוטרית והמופיע בעברית

Loading...