אתגר השיתופיות

מאת: מנחם טופל ודורון נדיב
בהוצאת: יד טבנקין

80.00

Loading...

במרחב העשיר של מחקרי הקיבוץ והשתנותו יש "נקודה עיוורת" שטרם הוארה עד כה במחקר –  אתגר השיתופיות. נשאלת השאלה כיצד שומר קיבוץ שיתופי המוקף אינדיבידואליזם ניאו-ליברלי על הערך המרכזי של קיומו – השיתופיות?

ספר זה מורכב מארבעה מחקרים שנערכו בארבעה קיבוצים שיתופיים תוך מעקב רב-שנים החל מתקופת המשבר הכלכלי העולמי של 2009. הספר שופך אור על דרך התמודדותם של קיבוצים אלה עם אתגר זה כביטוי לרצון חבריהם. הוא מאיר תהליכים דיאלקטיים המייצרים מציאות דינמית של "גם וגם", מציאות שנקבעת בדרכים דמוקרטיות מגוונות, תסיסה ציבורית מתמדת ויחסים חברתיים מתוקנים. הספר מוסיף תובנות על הדרך שבה הניהול הטכנוקרטי משפיע על שינוי התרבות הקהילתית ומאתגר את השיתופיות.

חוקרים, סוציולוגים, היסטוריון ואנתרופולוגית תורמים – כל אחד בדרכו – זווית אחרת מתחומי המחקר שלו לניתוח משלב, מורכב ועכשווי המוסיף תובנות לתהליכים בקיבוצים בכלל.

הספר יצא בשיתוף יד יערי

Loading...