תערוכות 

ארכיון יד טבנקין מקיים תצוגות ותערוכות בנושאים הקשורים לסיפורן של התנועות החלוציות בארץ ובחו"ל ותרומתן לביסוסה של ההתיישבות ולהקמתה של מדינת ישראל. מטרת התערוכות היא להפגיש את הציבור הרחב, ואת בני הנוער בפרט, באופן חווייתי וויזואלי עם מורשת החלוציות, התנועות החלוציות, הקיבוץ וההתיישבות.

קיום התערוכות משמש כנדבך נוסף במימוש ייעודו של יד טבנקין כמרכז תיעודי, רעיוני ומחקרי של מורשת התנועות החלוציות, הקיבוץ וההתיישבות.
התערוכות מציגות יצירות ייחודיות של תרבות החג והמועד – אוצרות הרוח והתרבות שיצרה התנועה החלוצית והתנועות ההתיישבותיות מראשית הישוב ועד ימינו. בנוסף מוצגות גם תערוכות נושא ותערוכות יחיד.

שעות פתיחה:

התערוכות פתוחות לקהל הרחב ללא תשלום
בימים א'-ה' בשעות 10:00- 14:00.
ניתן להזמין הדרכה בתשלום בהודעה מראש.

תערוכות יחיד

תערוכות נושא היסטוריות

תערוכות קבע