מרד של תקווה 

התערוכה "מרד של תקוה" מביאה את סיפורו של מרד גטו ורשה.
(תערוכה אשר נרכשה מתנועת דרור ישראל), התערוכה מקיפה צורות התנגדות רבות ואת חלקן של הנשים בהן.
לצד התערוכה המקיפה הוצגה תערוכה ייחודית על סיפור חייהן ותיאור פועלן של שש נשים בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה.