זום 

"זום, מבט מבפנים מבט מבחוץ"
קריאה מחודשת על הוויית החיים בנגב – דרך פריזמה של 14 אמנים

אייל אסולין, הילה בן ארי, סופי ברזון מקאי, נעמה בוצר, רן גנג, אנה דן, דב הלר,חאדר ואשח, זיוה ילין, אורית ישי, מיכל כרמון, יצחק לוצקי, תמר נסים, שולה קובו.

התערוכה "זום, מבט מבפנים מבט מבחוץ" מוקדשת לציון שבעים שנה לעליית אחת-עשרה הנקודות בנגב. תערוכה זו מממשת את ייעודו של יד טבנקין כמקום המשמר וחוקר תהליכים שהתרחשו בעבר ועוסקים בהווה במנגנון הזכירה-שכחה שלנו.
התערוכה בנויה ממגוון סגנונות ודרכי ביטוי של אמנים מהנגב ומהמרכז. ביצירותיהם הם מתייחסים ומגיבים למציאות ולהוויית החיים המורכבת המתקיימת באזור הגיאוגרפי בעל היסטוריה ביטחונית, חברתית ופוליטית.
רוב היצירות בתערוכה גדושות במטענים ובאסוציאציות, אישיות וקולקטיביות, שפותחות לצופה צוהר לעולמות תוכן ולנדבכים היסטוריים בתולדות ההתיישבות בנגב ומציעים לו קריאה מחודשת של נרטיבים, אידיאות ותפיסות המעוגנות בעבר תוך דיאלוג עכשווי והשלכות אל העתיד.
ההחלטה לאצור תערוכה לציון שבעים שנה להתיישבות בנגב נבעה מהאמונה שבכוחה של האמנות – להשפיע,לעורר שיח ולהביא למודעות.