תנאי שימוש 

כל הזכויות שמורות לארכיון יד טבנקין. אין לעשות שימוש בחומרים שבקטלוג ללא קבלת אישור הארכיון ובכלל זה אין לפרסם, להעתיק, לבצע באופן פומבי, לשדר, ליצור יצירות נגזרות, לשנות, להתאים, להעמיד לרשות הציבור את החומרים במלואם ו/או בחלקם, אלא על פי דין.

החומרים המצויים בקטלוג כוללים חומרים שארכיון יד טבנקין הינו בעל הזכויות ו/או ההרשאות בהם וכן חומרים שבעל זכות היוצרים בהם אינו ידוע ו/או שלא עלה בידי יד טבנקין לאתרו (על פי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים). לכן ככל שיימצא על ידכם כי פורסמו על ידי הארכיון חומרים שבבעלותכם אשר ברצונכם כי הארכיון יחדל מלעשות שימוש בהם נודה לכם אם תפנו לכתובת הדוא"ל: mazkirut@yadtabenkin.org.il

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981