נושאי מחקר 

המחקר ביד טבנקין מתמקד בהיבטים שונים הקשורים בקיבוץ, בהתיישבות השיתופית לגווניה, בתנועות הנוער, בתנועות הקיבוציות ובתנועת העבודה הישראלית.

נושאי המחקר מקיפים תחומים שונים הקשורים בתחומים בהם אנו עוסקים,  בהם: חינוך,  מגדר, תרבות, ביטחון, הגות שיתופית, קואופרציה, קהילות ייעוד ושיתוף בארץ ובעולם. 

לפניכם רשימת נושאי המחקר כיום