גלריית סרטוני עבר 

ברכתו של יעקב (יזו) שמיר ז"ל לרגל חגיגות ה- 50

ברכתו של יצחק גרשון לרגל חגיגות ה- 50

ברכתו של פרופ' אליעזר בן רפאל לרגל חגיגות ה- 50

ברכתו של הלל לויתן לרגל חגיגות ה- 50

ברכתה של יונה פריטל לרגל חגיגות ה- 50

50 שנה ליד טבנקין

יצחק טבנקין

יד טבנקין ההתחלה

חומה ומגדל

עזריה אלון יד טבנקין

חשיפת מסמכי ועדות החקירה בארכיון המדינה

סיפורה של אראלה

הבמה הרעיונית ה - 3 של א.מ.י.ר. ברכת הגב' יונה פריטל

ארז סבטלוב מלחמת המפרץ הראשונה

משה ארנס מלחמת המפרץ הראשונה

קלוסובה שלי- יד טבנקין

ד"ר מאשה זולוטורבסקי - בר I נציגת מקבלי פרס אלסברג לשנת 2017

גיורא רום מלחמת המפרץ הראשונה

בני מיכלסון סיכום - מעטים מול רבים - מלחמת העצמאות

ההיבט הסובייטי של הכ"ט בנובמבר - קובץ ארכיון

שיתופי מידע כאקט תקשורתי

בני מיכלסון סיכום - מעטים מול רבים - מלחמת העצמאות

ההיבט הסובייטי של הכ"ט בנובמבר - קובץ ארכיון

שיתופי מידע כאקט תקשורתי