אודות הארכיון 

צוות הארכיון

ד"ר מאשה זולוטרבסקי-בר – מנהלת הארכיון

יובל רון – אחראי מרכז עיון ומידע

נעה בן יעקב – אחראית אוספים מיוחדים

נאוה זלינגר – ארכיונאית

אורית רוזין-ספיר – ארכיונאית 

גלי לוז – ארכיונאית

יאיר נתיב –ארכיונאי

ערן גזית – ארכיונאי

יעל זמיר – רשמת

צוות ארכיון יד טבנקין

ארכיון יד טבנקין הוא ארכיון ציבורי, הפועל תחת עמותת יד טבנקין (ע"ר 580009306), בפיקוח גנז המדינה.
ראשיתו של הארכיון בקיבוץ עין-חרוד מאוחד בו הוקמה ב-1927 תנועת הקיבוץ המאוחד. בשנת 1957 הוחלט על הקמת ארכיון תנועתי בעין חרוד, שאותו ריכז יעקב אשד ז"ל. ב-1960 הכריז ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון על ארכיון הקיבוץ המאוחד כארכיון ציבורי.
לאחר פטירתו של יצחק טבנקין, הוחלט ב-1971 על ייסוד ‘המועצה הציבורית’ להנצחת יצחק טבנקין והקמת “ארכיון לתולדות התנועה הקיבוצית וההתיישבות”.
בשנת 1975 החלו יהושע גבעוני ז"ל (אלונים) ושרה ארז ז"ל (עין-חרוד מאוחד) בהעברת הארכיון לאפעל – מקומו של סמינר הקיבוץ המאוחד, וב-1978 נחנך בניין יד טבנקין. במשך כ-20 שנה המשיך לפעול 'סניף הארכיון' בקיבוץ עין חרוד, עד לסיום העברת החטיבות הארכיוניות לאפעל.
מנהל הארכיון במשך שנים היה זאב צור ז"ל (שדה נחום) שהוציא לאור את 'מגנזי הארכיון' – מפתחות לחטיבות השונות, ומרכז הארכיון שדאג לתפעולו היה אורי כוכבא ז"ל (נען).
לאחר הקמת התק”ם ב-1980 בעת איחוד בין הקיבוץ המאוחד ל-איחוד הקבוצות והקיבוצים שונה השם ל-ארכיון יד טבנקין. .
בשנת 2009 הועבר ארכיון התק"ם מחולדה ליד טבנקין.

ד"ר אהרן (רוני) עזתי כיהן כמנהל הארכיון בין השנים 1992 – 2023.

מנהלת הארכיון החל מ-1.4.2023 היא ד"ר מאשה זולוטרבסקי-בר.

ארכיון יד טבנקין הוא אחד הארכיונים הציבוריים הגדולים במדינה מבחינת היקפו וחשיבות האוצרות הגנוזים בו. משרד ראש הממשלה כלל את הארכיון בתוכנית לשימור המורשת הלאומית.

הרציונל לפעילות

ארכיון יד טבנקין נותן באמצעות חשיפת אוספיו ביטוי מובהק לחלוציות והקהילתיות שאפיינה את היישוב בארץ-ישראל ובמרכזו התנועות הקיבוציות והחלוציות, והתנועות הציוניות-חלוציות בתפוצות ישראל במזרח ובמערב. הירתמות היחיד ומחויבותו לחברה הן מוטיב מרכזי בפעילות הבא לידי ביטוי בארכיונים ובאוספים האצורים בארכיון.
בארכיון ניתן ביטוי לפעילויות רבות בקיבוצים ובתנועת החלוציות בארץ ובתפוצות, לדוגמה: פעילות חינוכית פורמאלית ובלתי פורמאלית (בתי ספר, תנועות נוער, סמינר הקיבוצים); פעילות תרבותית (מוסיקה, תיאטרון, מחול, צילום, ספרות); הביטחונית (ההגנה, הפלמ"ח); פעילות פוליטית (אחדות העבודה-פועלי ציון, פועלי ציון שמאל); פעילות חלוצית (סדום, נמלים, חומה ומגדל); פעילות כלכלית (תעשייה, חקלאות) ועוד ועוד. 

ארכיונים ואוספים

הארכיונים והאוספים בארכיון מהווים בבואה לתולדות בניית המסד להקמת המדינה ולביסוסה, לקיבוץ גלויות ולקשרים בין הגולה למולדת.
בארכיון יד טבנקין מופקדים ארכיונים של תנועות התיישבות, תנועות נוער מהארץ ומהגולה, וכן ארכיונים ואוספים של עמותות הנצחה, תנועות פוליטיות ואישים בתחומי עשייה התיישבותית, ציבורית, ביטחונית, חינוכית ותרבותית.
ארכיון יד טבנקין כולל ארכיונים היסטוריים של קיבוץ עין חרוד, הקיבוץ המאוחד, חבר הקבוצות, איחוד הקבוצות והקיבוצים, התנועה הקיבוצית המאוחדת, מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון.
וארכיונים מנהליים של גופים המפקידים את החומרים הנשמרים לצמיתות: התנועה הקיבוצית, ברית התנועה הקיבוצית, הסתדרות הנוער העובד והלומד, המחנות העולים, תנועת הצופים, התאחדות הצופים והצופות בישראל, הבונים דרור, החלוץ למרחב, עמותת אוהלי פלמ"ח, עמותת דור הפלמ"ח, עמותת יד טבנקין, העמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי, איגוד התעשייה הקיבוצית, אוסף הקומונות בעולם ועוד.
כמו-כן אנו אוצרים אוספים הכוללים תצלומים, סרטים, הקלטות קול, מוצגים, מפות, כרזות, דגלים, הגדות של פסח, ברכות לראש השנה ועוד.

קהל יעד ומשתמשים

הארכיון משרת את הקהל הרחב, חוקרים, סטודנטים, תלמידים, מפיקי סרטי תעודה, מדריכי תנועות הנוער.

פעילות ותוכניות

1) ארכיון חולדה
בשנים האחרונות עוסקים עובדי הארכיון בבדיקה, בסידור ובהתאמה של רישומי חומרי הארכיון שהועברו מהארכיון התנועתי (תנועת נוער גורדוניה, חבר הקבוצות – מכבי הצעיר, ואיחוד הקבוצות והקיבוצים) בחולדה.
2) דיגיטיזציה
העלונים של קיבוצי התק"ם (לשעבר) נסרקו ונמצאים בתהליך של הנגשה לציבור הרחב. הארכיון סרק וצילם אלפי כרזות, דגלים, תצלומים ומסמכים. כיום ממשיכים עובדי הארכיון להכין מסמכים ותצלומים לסריקה ולהנגשה ברשת. כמו כן הומרו כ-6,000 קלטות קול וסרטי קול וכן אלפי קלטות וידיאו.

3) אוסף התכנון האדריכלי של הקיבוץ
נקלט התיעוד הממוחשב של אוסף האדריכל פרדי כהנא. וכן ארכיוניהם האישיים של האדריכלים שמואל ביקלס; חנן הברון; ויטוריו קורינלדי ומירה יהודאי.
4) קטלוג אינטרנטי
במסגרת רשת ארכיוני הקיבוצים, הקטלוגים של ארכיוני יד טבנקין, השומר הצעיר (ביד יערי), שיטים (בבית השיטה) ומורשת (גבעת חביבה) נגישים לכול באינטרנט וניתן לבצע בהם חיפושים משותפים.
5) רשת ארכיוני ישראל (רא"י)
ארכיוננו נבחר להיות אחד מ-8 הארכיונים הראשונים ברא"י – מעין פורטל-על אינטרנטי שבו יתאפשר חיפוש משותף בקטלוגים של הארכיונים, בחומרים דיגיטליים וכן ליצור מערך גיבוי דיגיטלי לאומי.
6) תוכנית להעצמת המורשת הלאומית
בהתאם להחלטת ממשלה הארכיון זכה בתמיכה במסגרת התוכנית למימון חלק מהמיזמים עליהם אנו שוקדים.