מוסדות העמותה 

חברי העמותה

משה אולניק, צבי בן משה, פטר גלבוע, עמיר קמיאל, רחל לוי, יעקב שמיר, ליאו ספיבק, יצחק גרשון, הלל לויתן, מיכל קראוס, יעקב עובד, חוה טבנקין, רמי פורת, אורי טבנקין, אהרן ידלין, 'תק"ם אגודה שיתופית מרכזית בע"מ', אריה בודנהיימר, דוד זקס, מוקי צור, אהרן עזתי, ניר מיכאלי, שולה קשת, רן כוחן, יונה פריטל, נוגה בוטנסקי, ג'יימס גרנט-רוזנהד, אסף מידני, אמנון שיפמן, עמוס שיפריס, אהוד פלד, מאיה שפיר, אלישע שפירא, יצחק טבנקין, פז אלניר, אביגיל פז-ישעיהו, מנחם טופל, רונית הראל, יעל סט, מאיר יפה, רני טריינין, נעם קדמן.

הועד המנהל

אלישע שפירא – יו"ר, הלל לויתן, חוה טבנקין, יעקב שמיר , נציג 'תק"ם – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ', רן כוחן, יצחק גרשון, יונה פריטל, רונית הראל, יעל סט, מאיר יפה, רני טריינין.

צוות יד טבנקין

מנהלת וגזברית: פז אלניר, מנהלת תפעול והנה"ח: עדי שבתאי, מנהל מקצועי של הארכיון: ד"ר אהרן עזתי, מנהלת מחקר: ד"ר אביגיל פז-ישעיהו, מזכירת המדור הבינלאומי: רות סובול, מנהל מחקר חברתי: ד"ר מנחם טופל.