קיבוץ וביטחון / כוח המגן וצה"ל

תפקידיו ותרומתו רבת החשיבות של הקיבוץ לביטחון המדינה והמדינה שבדרך נחקרו ב'יד טבנקין' וב'מרכז לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי' שהחל לפעול בשנת 1985 במסגרתו.
בשנת 1998 שינה המרכז את מעמדו והחל לפעול באופן עצמאי כעמותה ציבורית. השנה פסקה פעילותה המחקרית והחינוכית של עמותה זו.
יד טבנקין ממשיכה לפרסם מחקרים בתחום זה מעת לעת.

 

ספרים ומחקרים

רוזן, דורון, סולל בונה בשירות ביטחון היישוב היהודי בארץ ישראל בשנים 1936 – 1948, יד טבנקין 2017.
עזתי, רוני, לפקודה תמיד אנחנו? , מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה , יד טבנקין, ויד יערי, 2015. (פורסם במסגרת מיזם 'הקיבוץ במדינה').
שיפריס, עמוס, ישראל גלילי – שומר המסד ונוטה הקו, יד טבנקין 2010 [ספר מכוון – 'כותר']

ברנר, אורי, 'ההתפטרות': מדוע נמנע ממפקדי הפלמ"ח להשתלב בפיקוד צה"ל ב-1949, יד טבנקין 1987.
ברנר, אורי, לצבא יהודי עצמאי: הקיבוץ המאוחד ב'הגנה' 1939 – 1949 , יד ט בנקין 1985.
אבנרי, אריה, מוולוס עד טאורוס, עשור ראשון להעפלה / אריה ל. אבנרי (1985)
ברנר, אורי, נוכח איום הפלישה הגרמנית לארץ ישראל בשנים 1940 – 1942 , ייד טבנקין 1984.
ברנר, אורי, לצבא יהודי עצמאי – הקיבוץ המאוחד בהגנה 1945-1939 , יד טבנקין 1980
ברנר אורי, הקיבוץ המאוחד בהגנה 1939-1923, יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד 1980.
ברנר , אורי, נוכח איום הפלישה הגרמנית לארץ ישראל בשנות 1940-1942 : מקורות ועדויות , יד טבנקין 1981.

ברנר, אורי, 'ההתפטרות': מדוע נמנע ממפקדי הפלמ"ח להשתלב בפיקוד צה"ל ב-1949, יד טבנקין 1987.
ברנר, אורי, לצבא יהודי עצמאי: הקיבוץ המאוחד ב'הגנה' 1939 – 1949 , יד ט בנקין 1985.
אבנרי, אריה, מוולוס עד טאורוס, עשור ראשון להעפלה / אריה ל. אבנרי (1985)
ברנר, אורי, נוכח איום הפלישה הגרמנית לארץ ישראל בשנים 1940 – 1942 , ייד טבנקין 1984.
ברנר, אורי, לצבא יהודי עצמאי – הקיבוץ המאוחד בהגנה 1945-1939 , יד טבנקין 1980
ברנר אורי, הקיבוץ המאוחד בהגנה 1939-1923, יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד 1980.
ברנר , אורי, נוכח איום הפלישה הגרמנית לארץ ישראל בשנות 1940-1942 : מקורות ועדויות , יד טבנקין 1981.

אהרוני, ראובן, מוטות תורן – ספינות ההעפלה והרכש לאחר מלחמת העולם השנייה, יד טבנקין, המרכז לחקר כח המגן, 1997.
מסר, עודד, תוכניות אופרטיביות של ה'הגנה' 1937 – 1948 / עודד מסר (1996)
קדיש אלון, למשק ולנשק – ההכשרות המגויסות בפלמ"ח, יד טבנקין, המרכז לחקר כח המגן, 1995.
כבהא, מוסטפא, חרב אל-אסתנזאף – מלחמת ההתשה בראי המקורות המצריים, יד טבנקין, המרכז לחקר כח המגן , 1995.
עמיר רחבעם וסטמפלר שמואל (עורכים) , צנחני התקווה , המרכז לחקר כח המגן , 1995.
דגן, שאול, תוכנית הצפון: טוברוק-חיפה-מוסה דאג, הערכות ארגון ה'הגנה' מול סכנת פלישתם של כוחות גרמניה הנאצית לארץ ישראל במלחמת העולם השנייה, 1940 – 1942, יד טבנקין, המרכז לחקר כח המגן, 1994.
גוזס, איה, ספרי לי ספרי לי: חברות פלמ"ח מספרות, המרכז לחקר כח המגן, 1993.
בוגנר, נחום, ספינות המרי: ההעפלה 1945 – 1948 , 1993,
יפהר, משה, פלוגת הפלמ"ח באיטליה: תש"ו-תש"ז 1946 – 1947, המרכז לחקר כח המגן 1993.
דואר, יאיר, לנו המגל הוא חרב: חלק א (1948-1967), חלק ב (1967-1993) יד טבנקין 1992; 1997.
[ספר מכוון – כותר] אדמוני, יחיאל, עשור של שיקול דעת: ההתיישבות מעבר לקו הירוק 1967 – 1977 מכון ישראל גלילי, הקיבוץ המאוחד, 1992.
מוקסי, מרדכי, התנועה המאוחדת ותרומתה הביטחונית עד סיום מלחמת העצמאות והקמת הנח"ל, המרכז לחקר כח המגן, 1991.
בוגנר נחום , חלמיש אביבה , זרטל עידית, תרומת ההעפלה במאבק נגד הבריטים, 1945-1947 , יד טבנקין, המרכז לחקר כח המגן, 1991.
פעיל מאיר, ורונן, עזריאל, קרע בתש"ח, מאבקי כוח בצמרת, המרכז לחקר כח המגן, 1991.
קורן, דוד, קשר נאמן: הדרוזים וה'הגנה', המרכז לחקר כח המגן, משרד הביטחון, 1991.
שריג, גבי, מנרה, גבול הצפון 1949-1943 , יד טבנקין, 1990.
קורן, דוד, הגליל המערבי במלחמת העצמאות , יד טבנקין – מכון ישראל גלילי לחקר כח המגן, משרד הביטחון, 1988.
מוקסי, מרדכי, התאגדות 'הפועל' וכח המגן, המרכז לחקר כח המגן, 1988.
גולן שמעון, מרות ומאבק בימי מרי , יד טבנקין, המרכז לחקר כח המגן, 1988.
שריג, גבי, (ערך: אמנון מגן) הגדעונים – אלחוטני אניות ההעפלה, יד טבנקין 1988

 

 

לרשימת הספרים והמחקרים המלאה

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp