התכנון והאדריכלות של הקיבוץ בארכיון יד טבנקין ניתן לעיין באוספים ובארכיונים העוסקים בתכנון קיבוצים ובאדריכלות של הקיבוץ . אוסף התכנון והאדריכלות של הקיבוץ, מיזם של אדר' פרדי כהנא, נגיש לציבור בחדר העיון של הארכיון. לתאום: eyun@yadtabenkin.org.il

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp