תנועות נוער ציוניות בארץ ובעולם

במסגרת מיזם מחקרי רחב היקף פרסמה 'יד טבנקין' מחקרים העוסקים בתנועות הנוער החלוציות שפעלו בתפוצות בתקופת היישוב ועם הקמתה של המדינה. מחקרים אלו מהווים נדבך חשוב המסייע להבנת התשתית הרעיונית והחברתית שעמדה בסיס העשייה הציונית והחלוצית שהובילה להקמתה של מדינת ישראל ובחלקה הגדול הייתה גם שותפה בביסוסה של ההתיישבות הקיבוצית בארץ.

 

ספרים ומחקרים

תנועות הנוער בתפוצות

פרייליך, מירי, אחים במבחן – המאבק האידאולוגי והארגוני על דמותה של תנועת בית"ר באירופה 1939 – 1946, יד טבנקין, יד יערי בית ברל, 2010 .
רימר, יהודה, מעולם השפע להגשמה חלוצית – "החלוץ" בצפון אמריקה 1933 – 1953, יד טבנקין, 2009.
בר גיל, שלמה, נעורים – חזון ומציאות, מדרור וגורדוניה עד איחוד הבונים בארגנטינה 1973-1934, יד טבנקין, 2007
טרומפר, יעקב, בוגר,זאבי, קאופמן, יצחק (עורכים), על עצמנו – זוכרים, מספרים, יוצרים , בוגרי תנועת "איחוד הבונים", יד טבנקין 2007.
ביבי, מרדכי, המחתרת הציונית-חלוצית בעיראק: 1945-1942 (4 כרכים), יד יצחק בן צבי, יד טבנקין 2005-1988.
רימר, יהודה , בנייך-בונייך – הבונים באמריקה 1932‑1952 יד טבנקין, 2001.
בר גיל, שלמה, בראשית היה חלום – בוגרי תנועות הנוער החלוציות מאמריקה הלטינית בתנועה הקיבוצית 1946‑1967 , יד טבנקין ומכון בן גוריון, 2005.

מחקרים קודמים:

כפכפי, יצחק, אבנרי יחזקאל (עורכים), שנות המחנות העולים (3 כרכים),הקיבוץ המאוחד, יד טבנקין 2003-1985 .
רויזמן יואל, הנוער הבורוכובי ודרור נוער בורוכוב בפולין אחרי השואה , יד טבנקין, 1999
ויינר, חנה, נוער תוסס בעדה שאננה – תנועות הנוער הציוניות ו"החלוץ" בגרמניה, יד טבנקין 1996.
אייכלר, חוה, בצל המוות – הנוער הציוני בהונגריה במלחמת העולם השנייה , יד טבנקין 1992
אברהמי חנה , דואר יאיר, תנועת גורדוניה בתוניסיה , יד טבנקין 1990.
שליחות לגולה 1948-1945 (סדרה) , יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד, לוחמי הגיטאות 1989.
מלר, שמעון, "דרור" ו"הנוער הבורוכובי" בארצות דוברות צרפתית: משנת 1942 עד שנות השישים, יד טבנקין 1986.
מינץ, מתתיהו, חוגרים ומפתחים – לתולדותיה של חבורת "דרור" ברוסיה , יד טבנקין 1983.
ברד, שלמה, לתולדות התנועה הציונית בתוניסיה , יד טבנקין 1980.

 

 

לרשימת הספרים והמחקרים המלאה

שיתוף ב:

Facebook
Twitter
דוא"ל
WhatsApp